[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

1.4.2 Levymuisti ABC830

Levymuistia käytetään, kuten kasettimuistiakin, ohjelmien tai datan tallennukseen. Tallennus tapahtuu rautaoksidilla päällystetylle levylle, nk. kalvolevylle. Levyllä olevan ohjelman tai datatiedoston etsintä tapahtuu täysin automaattisesti komennon mukaisesti, mikä pienentää huomattavasti hakuaikaa kasettimuistiin verrattuna.

Levymuisti ABC830 [Kuvassa ABC830]

1.4.3 Laajennusyksikkö ABC890

Laajennusyksikköä käytetään laajennuskorttien ja/tai muun ympäryslaitteiston liittämistä varten. Laajennusyksikössä on tilaa seitsemälle ABC-väylään liitettävälle kortille. Tällä hetkellä on olemassa suuri joukko ABC-väylään sopivia kortteja, mutta uusia kehitetään jatkuvasti sitä mukaa kuin uusia sovellusalueita syntyy. Laajennusyksikkö soveltuu käytettäväksi esim. ohjaus- ja säätöjärjestelmässä, jossa useita erilaisia signaaleja otetaan sisään työstettäviksi ja sen jälkeen ohjataan ulos useita signaaleja. Laajennusyksikköön voidaan liittää kortteja, jotka on varustettu 4680- tai ABC-väyläliitännällä.

Laajennusyksikkö ABC890 [Kuvassa ABC890]

1.4.4 Kirjoitin

Kirjoitin (eli printteri) kirjoittaa tekstin ja numerot paperille. Kirjoittimet voidaan jakaa kahteen ryhmään; pikakirjoittimet ja laatukirjoittimet.
[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.