[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

LOAD CAS: merkitsee, että ohjelma ladataan kasettimuistista ABC800:n käyttömuistiin. Kun ohjelman lataus on valmis, kirjoittuu näyttöön ABC800 ja tietokone odottaa uutta komentoa tai käskyä.

Kun kirjoitetaan komento RUN, järjestelmäohjelma testaa ensin sovellusohjelman. Mikäli ohjelmassa on jokin virhe, esim NEXT-käsky puuttuu, tiedotetaan siitä virheilmoituksella (esim. Error 182). Mikäli sovellusohjelma on oikein kirjoitettu, aikaa BASIC-käskyjen toteutus, ts. sovellusohjelma (käyttöohjelma) aikaa. Tietokoneen työskentelyä ohjaa nyt sovellusohjelma, joka käyttää hyväkseen järjestelmäohjelman rutiineja, esim. printteri- tai näyttöpäätetulostusta, kahden luvun yhteenlaskua jne.

Ajon aikana järjestelmäohjelma valvoo toteutusta. Jos esim. sovellusohjelma yrittää sytyttää pisteen "näytön ulkopuolella", kirjoitetaan virheilmoitus Error 176, sovellusohjelma pysähtyy ja tietokone odottaa uutta komentoa tai käskyä. Kaikki ohjelmanajon aikana esiintyvät virheet voidaan käsitellä erityisellä rutiinilla, nk. virheenkäsittelijällä.

Äänigeneraattoria ohjataan käskyllä INP(5), joka antaa pulssin kaiuttimelle. Seuraavalla ohjelmalla saadaan aikaan kiinteä ääni:

 10  FOR I = 1 TO 5000! Määrää äänen kestoajan
 20    A = INP(5)! Antaa pulssin kaiuttimelle
 30  NEXT I

Äänigeneraattoria käytetään esim. virheiden yhteydessä.

Reaaliaikakello ohjelmoidaan ajan asetusta ja ajan näyttöä varten seuraavasti:

 10  PRINT CHR¤(12) ! Tyhjennä näyttö
 20  PRINT "**ABC800-kello**"
 30  INPUT "Päiväys YY.MM.DD",Y%,M%,D%,! Syötä vuosi, kk, päivä
 40  INPUT "Aika HH,MM,SS",H%,M1%,S% ! Syötä tunnit, min, sek
 50  POKE -17,Y%,M%,D%,H%,M1%,S%
 60  PRINT CUR(12,10); TIME¤ ! Tulosta aika näyttöön

Ohjelma keskeytetään painamalla kaksi kertaa CTRL/C.

Sarjakommunikointipiirit SIO, DART ja CTC voidaan ohjelmoida haluttuun kommunikointiin ABC800:n takana oleviin liitäntöihin kytkettyjen ympäryslaitteiden kanssa. Näiden piirien ohjelmointi edellyttää piirien hyvää tuntemusta ja käsikirjoja.

Ohjelmointi tapahtuu lukemalla dataa (desimaalilukuja 0-255) vastaavista piireistä eri rekistereihin. Data- ja ohjainrekisterien porttinumerot selviävät liitteestä 7. Kommunikaatiopiirien ohjelmointi toteutetaan käskyllä OUT.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.