[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

2.2.3 Muistiorganisaatio

Mikroprosessorin Z80A muistikapasiteetti on 64 ktavua. Muistiorganisaatioon voit tutustua myös liitteissä 4 ja 5 olevien muistikarttojen avulla.

32 ktavua kokonaismuistimäärästä muodostaa käyttömuisti, johon talletetaan sovellusohjelmat ja data. Järjestelmäohjelma käyttää myös osan tästä muistista muuttujien, kasettimuistin, printterin ja levymuistin datan tallennukseen. Muisti koostuu dynaamisista RAM-piireistä.

Loput 32 ktavua sisältävät järjestelmäohjelman, joka on talletettu kahdeksaan 4 ktavun ROM/PROM-piiriin. Systeemiohjelman muodostavat:

Osa VU-kortilla olevan kuvamuistin, 1 tai 2 ktavua, osoitteista on samoja kuin tarkkuusgrafiikassa. Samoin on HR-kortilla sijaitsevan 16 ktavun grafiikkamuistilla osa muistiosoitteista samoja kuin osalla BASIC-tulkista. Tällainen muistialueen kaksoiskäyttö on mahdollista siten, että ABC800 siirtyy erikoistoimintamuotoon tarkkusgrafiikkaa käytettäessä.

2.2.4 Järjestelmäohjelma

Järjestelmäohjelma on talletettu ROM/PROM-piireihin, jotka on sijoitettu IC-kantoihin.

[PROM-piirien sijoittelu emolevyllä]


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.