[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

2.5 Lisäliitännät

2.5.1 Tarkkuusgrafiikka

HR-korttia (HR = High Resolution) käytetään esitettäessä näyttöpäätteellä kuvia, käyriä, piirroksia, karttoja jne. suurella graafisella erottelutarkkuudella. HR-kortti jakaa näytön 240 × 240 pisteen rasteriin, jonka jokainen piste voidaan värittää neljällä eri värinä, jotka on valittu kahdeksasta mahdollisesta. Musta ja valkoinen käsitetään väreiksi. HR-kortti voidaan liittää sekä C- että M-versioon. Jälkimmäisessä tapauksessa tosin saadaan vain yksivärinen näyttö.

Tarkkuusgrafiikkaa voidaan käyttää erillisenä tai yhdessä normaalin grafiikan ja tekstin kanssa.

Tarkkuusgrafiikkaa ohjataan seuraavilla BASIC-käskyillä:
FGPOINT Sytyttää yhden pisteen
FGLINE Piirtää viivan
FGFILL Täyttää suorakuimion
FGCTL Väriohjain
FGPAINT Täyttää suljetun pinnan

Käskyistä kerrotaan lisää BASIC II-käsikirjassa.

HR-kortti asennetaan VU- ja PU-korttien väliin. HR-kortin mukana seuraa dekaali liimattavaksi HR:liä varustettuun malliin.

Kuva säädetään niin, että saadaan seuraavat korkeus/levys-suhteet:
Korkeus
(mm)
Leveys
(mm)
K/L
ABC810 185±2 225±2 1,2
ABC815 166±2 250±2 1,5

2.5.2 Laajennuskortit

On olemassa suuri joukko erilaisin toiminnoin varustettuja, ABC-väylään liitettäviksi tarkoitettuja laajennuskortteja. Esim. analogia/digitaali-muuntimet, I/O-kortit sarja- tai rinnakkaisliitäntään, ohjainkortteja erilaisiin sovellutuksiin jne. 4680- ja ABC-sarjan kortteja voidaan käyttää.

Kortti liitetään ABC800-väylään työntämällä se ABC800:n takana olevaan korttipaikkaan.

Mikäli liitetään useampia laajennuskortteja, on käytettävä laajennusyksikköä ABC890. Tässä tapauksessa kortit sijoitetaan laajennusyksikköön, joka on myös varustettu ABC-väylällä. Korttipaikan väyläliitintä käytetään tässä tapauksessa laajennusyksikön kaapelin liittämiseen.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.