[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Myös tietyillä muilla näppäimistön merkeillä on erityistoimintoja siten, että niillä on jokin merkitys tai niitä voidaan käyttää jonkin BASIC-käskyn lyhenteenä.
! = REM, käytetään kommentteja varten ohjelmassa
" tai ' merkitsee merkkijonon alun tai lopun
# käytetään tiedostokäsittelyssä
¤ merkitsee merkkijonomuuttujaa
% merkitsee kokonaislukua
. merkitsee liukulukua
/ jakomerkki
> "suurempi kuin"
< "pienempi kuin" - käytetään matemaattisissa vertailuissa
* kertomerkki
** tai ü eksponenttimerkintä
: käytetään erotusmerkkinä samalle riville kirjoitettujen käskyjen välillä. (1 rivi = max. 160 merkkiä).
; PRINT-käsky/komento
+ yhteenlasku
- vähennyslasku
= yhtä suuri kuin

3.1.2 Funktionäppäimet

[Funktionäppäimet]

Näppäimiä PF1-PF8 käytetään ohjelman ohjaamina funktionäppäiminä. Sovellusohjelma voi esim. kysyä:

TAVAROITA VARASTOSSA  PF1
KOKONAISARVO      PF2
PÄIVÄN MYYNTI      PF3

[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.