[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Valinta suoritetaan painamalla vastaava funktionäppäin alas. Myös funktionäppäinten koodeja voidaan muuttaa painamalla samanaikaisesti funktionäppäimen kanssa CTRL- tai SHIFT-näppäintä tai molempia. Näin funktionäppäimillä on mahdollista saada aikaan yhteensä 32 erilaista koodia, ks. liite 3.

3.1.3 Numeerinen näppäimistö

[Numeronäppäimistö]

Numeerisella näppäimistöllä voidaan numeeriset data-arvot syöttää nopeasti. Numeeristen näppäimien koodit ovat samat kuin vastaavien alfanumeeristen näppäimien.

[RETURN] käytetään syötettäessä positiivia lukuja. Ensin kirjoitetaan luku, sitten painetaan RETURN-näppäintä.
[Miinus] käytetään negatiivisten lukujen miinus-merkkinä.
[CE] käytetään virheellisen syötön korjaamiseen. (Näppäimen toiminta on sama kuin painettaessa CTRL/X, ts. se poistaa koko rivin esim. ohjelmoitaessa). CE = Clear Enter.

3.1.4 Muut näppäimet


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated February 13, 1998.