[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

ABC810:n virransyöttö voidaan tarkistaa siirtämällä signaalikaapelissa oleva MON.TV-kytkin asentoon TV, jolloin TV-toiminto voidaan tarkistaa. Mikäli et saa normaalia TV-kuvaa, irrota signaalikaapeli näyttöpäätteen takaa. ABC810 toimii nyt normaalin TV-vastaanottimen tavoin.

ABC815:n virransyötän ilmaisee etupaneelissa oleva valodiodi.

4.4 Toimintatarkistus

Seuraavalla ohjelmalla voidaan ABC800 tarkistaa yksinkertaisesti. (Paina RETURN-näppäintä kunkin ohjelmarivin jälkeen.)

10  FOR I = 1 TO 10
20    PRINT I
30  NEXT I
RUN

Ohjelma kirjoittaa allekkain luvut yhdestä kymmeneen.

Seuraavana voit tarkistaa äänigeneraattorin toiminnan (lyhyt piippaus). Poista ensin vanha ohjelma kirjoittamalla NEW ja näppäile sitten seuraava ohjelma.

NEW
10  FOR I = 1 TO 5000
20    A = INP(5)
30  NEXT I
RUN

4.5 Ohjelmanlataus

4.5.1 Levymuisti

Levymuistia ABC830 käytetään ohjelmien ja datatiedostojen tallennukseen. Tallennus tapahtuu rautaoksidipinnoitteiselle kalvolevylle, johon mahtuu n. 160000 merkkiä. ABC830:ssa on kaksi 5 1/4" kalvolevyä, joiden osoitteet ovat DRO: (vasen) ja DR1: (oikea). Kokonaistallennuskapasiteetti on näin 320000 merkkiä, mikä mahdollistaa suurten tietomäärien käsittelyn, esim. rekisterit ja sanojenkäsittely.

Kalvolevylle voidaan tallentaa myös järjestelmäohjelmia esim. ympäryslaitteiston kanssa suoritettavaa synkronista kommunikaatiota varten, tai järjestelmäohjelma AUTOSTARTia varten.

Jaksosta "Ympäryslaitteiden liitäntä" (luku 5) selviää levymuistin liitäntä. Asiasta kerrotaan myös käyttöohjeessa "Levymuisti ABC830".


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.