[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Kasetilla oleva ohjelma voidaan myöskin ladata ja ajaa suoraan:
RUN CAS:STARTOhjelma START siirretään kasetilta muistiin, jonka jälkeen ohjelman ajo alkaa.
RUN CAS:Lataa ja ajaa seuraavana kasetilta olevan ohjelman.

Lisätietoja kasettimuistin käytöstä saat kasettimuistin käyttöohjeesta.

4.6 Ohjelman ajo

4.6.1 Ohjelman käynnistys

ABC800:n muistiin ladatun ohjelman käynnistys tapahtuu komennella

    RUN

Komennon jälkeen (ostettu tai itsetehty) ohjelma ensin testataan. Mikäli itsetehdyssä ohjelmassa on jotakin vikaa, saadaan siitä virheilmoitus näyttöön. Virhekoodi viittaa ABC800:n alla olevaan ulosvedettävään kortiin. Ennen kuin ohjelma voidaan käynnistää, on ohjelmavirhe ensin korjattava. Virheellinen ohjelma voidaan tallettaa kasetille tai levylle ja korjaus suorittaa myöhemminkin.

4.6.2 Ostetut ohjelmat

Ostetun ohjelman mukana seuraa ohjelmaa käyttöohje, jossa on kuvaus ohjelmasta ja siitä, miten sitä käytetään (ajo-ohjeet). Käytä aina ohjeita ensimmäisten ajojen aikana. Käyttöohje voidaan siirtää sivuun sen jälkeen, kun käyttäjä on perehtynyt ohjelmaan. Useimmissa ohjelmissa on myös sisään rakennetut ajo-ohjeet, jotka helpottavat ohjelman ajoa. Tämän lisäksi on ulosvedettävän kortin oikealla puolella tilaa listaa varten. Tällainen komennot sisältävä lista seuraa tiettyjä sovellutusohjelmia.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated June 15, 2000.