[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

  1. Mikäli ABC800:a on käytetty ohjelman kehittelyyn: että kehitelty ohjelma on talletettu levylle tai kasetille. (ABC800:ssa oleva ohjelma pyyhkiytyy pois sulkemisen yhteydessä.)
  2. Mikäli on käytetty sovellusohjelmaa, lopeta ohjelma ohjeiden mukaisesti.
  3. Mikäli levymuisti on kytkettynä: tarkista, ettei levyn luku tai kirjoitus ole käynnissä. Tästä tiedottaa palava luku/kirjoituslamppu. Odota, kunnes lamppu sammuu ja ota sitten levy pois.

Sulje ABC800 painamalla näyttöpäätteen verkkokytkintä.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.