[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

5.2 Kasettimuisti ABC820

Kasettimuisti ABC820 liitetään ABC800:aan seuraavasti:

  1. Kytke yksiköiden virta pois päältä.
  2. Kytke kasettimuistin signaalikaapeli ABC800:n ja TAPE-liittimen ja kasettimuistin vastaavan liittimen välille.
  3. Kytke kasettimuisti verkkoon (~220 V).
  4. Paina yksiköiden verkkokytkimiä.

Lisätietoja kasettimuistin liittämisestä saat kasettimuisti ABC820:n käyttöohjeesta.

5.3 Kirjoitin

Luxor tarjoaa eri tyyppisiä kirjoittamia, jotka on tarkoitettu liitettäväksi suoraan ABC800:aan CH.A-liitännän kautta.

Liitä kirjoitin ABC800:aan seuraavasti:

  1. Kytke yksiköiden virta pois päältä.
  2. Kytke kirjoittimen signaalikaapeli ABC800:n CH.A-liittimeen.
  3. Kytke kirjoitin verkkoon (~220 V).
  4. Kytke verkkojännite.

Ennen kuin kirjoitinta voidaan käyttää, on PROM-piirissä olevan printterirutiinin saatava tiedot kirjoittimen tyypistä. Tämä tapahtuu syöttämällä tietyt parametrit, esim. siirtonopeus, sivukorkeus ym. (Ks. lisälaite-PROMmin käyttöohjeita). Parametrien syöttö voidaan suorittaa näppäimistöllä tai sovellusohjelman käskyjen kautta.

5.4 Laajennusyksikkö ABC890

Laajennusyksikkää ABC890 käytetään laajennuskorttien liittämiseksi ABC800:aan. Yksikköön mahtuu seitsemän eurooppa-kokoa olevaa korttia.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.