[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Virhe
(Error)
Ilmoitus Kommentti
130 Liian suuri liukuluku
131 Indeksi sallitun alueen ulkopuolella Yritys käyttää vastaavaa DIMiä suurempaa indeksiä
132 Liian suuri kokonaisluku
133 Virhe ASCII-aritmetiikkalauseessa
134 Indeksi merkkijonon ulkopuolella Indeksi joko liian suuri tai negatiivinen
135 Negatiivinen "SPACE¤", "STRING¤" tai "TAB"<1
136 Liian pitkä merkkijono Vastaanotetulle merkkijonolle varattu liian vähän tilaa
137 "DIM"iä ei saa lisätä Kenttää ei saa suurentaa alkuperäistä pituutta suuremmaksi
138 "ON"-lauseessa väärä arvo
139 "RETURN" ilman "GOSUB"ia RETURN-lause tavattu ilman, että sitä edeltävä GOSUB-lause on suoritettu
140 Virheellinen "RETURN"-muuttuja
141 Data loppu Datalista on luettu ja silti READ-lause pyytää lisää dataa
142 Virheellinen argumentti funktiossa
143 Virheellinen "SYS"-funktio
144 Kielletty rivi
145 "FNEND" ilman "RETURN"ia
146 "PRINT USING"-virhe PRINT USING-lauseessa väärä muoto
147 Virheellistä dataa
148 Liian vähän dataa sisään INPUTilla syötetty liian vähän dataa
149 "RESTORE" ei osoita "DATA"-riville
150 Liian paljon dataa sisään INPUTilla syötetty liian paljon dataa
151 "RESUME" ilman virhettä
176 Graafinen piste näytön ulkopuolella

[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.