[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Virhe
(Error)
Ilmoitus Kommentti
180 Tätä rivinumeroa ei löydy Viittaus rivinumeroon, jota ohjelmassa ei olekaan
181 Virheellinen hyppy funktiossa
182 "NEXT" tai "WEND" puuttuu
183 "FOR" tai "WHILE" puuttuu
184 Väärä muuttuja "NEXT"-sanan jäljessä
185 "FOR"-silmukoita saman muuttujan kanssa
186 "FOR"-siimukka paikallismuuttujan kanssa kielletty Pätee monirivisissä funktioissa
187 Funktiota ei ole määritelty Määrittelemätön funktion kutsu
188 Useampia samannimisiä funktioita
189 Virheellinen funktio Useita DEFejä ei saa sekoittaa keskenään
190 Virheellinen indeksien määrä Indeksimäärä ei täsmää sen kanssa, mitä DIMillä on ilmoitettu
191 Ei voi sijoittaa (funktiossa) Funktion argumenttia ei voi sijoittaa funktioon
200 Yksikkö ei ole kytketty
201 Muisti täysi Tietokoneen työmuistissa ei ole tilaa ohjelmalle ja datalle
202 "LIST"-suojattu ohjelma
203 Väärä ohjelmaformaatti Ohjelma on tallennettu ei-yhteensopivalla BASIC-versiolla
204 "MERGE" ei käy "BAC"-tiedostolla
205 "COMMON"-virhe
206 Käytä komentoa "RUN"
207 Ei voi jatkaa Kun on kyseessä GOTO rivino ja CON
208 Ei saa käyttää komentona Käskyä ei saa käyttää komentona
209 Komennossa väärää tietoa Väärä argumentti komentoon, esim. LIST # #
210 Virheellinen luku Luku sisältää ei-numeerisia merkkejä
211 Tarkkuutta ei saa muuttaa Tarkkuutta ei saa muuttaa sen jälkeen, kun muuttujille on sijoitettu arvot

[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 30, 1997.