[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]

Pentti Höykinpuro

Magazine articles
ATK:n TietosanomatVolume 18, issue 1 (January, 1972)Minicomputer'in ja tietokoneen yhteistyö vaihtoehtona on-line -käsittelylle[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jun 08, 2003