[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]

Mika Aalio

Magazine articles
MikroBITTIVolume 5, issue 6 (June, 1988)Älä tee virheitä - vihjeitä datavirheiden paikallistamiseksi[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jun 23, 2004