[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]

Kim Jakobsson

Magazine articles
MikroBITTIVolume 5, issue 2 (February, 1988)Amstrad CPC 464 läpivalaistuksessa
 Volume 5, issue 4 (April, 1988)ASX-Spritelaajennus (Amstrad)
 Volume 5, issue 5 (May, 1988)Suurennuslasin alla: Amstradin kuvaruudun koostumus
 Volume 5, issue 6 (June, 1988)Amstradin ohjauskoodit käyttöön
 Volume 5, issue 8 (August, 1988)Miten rakennan konekieliohjelman
 Volume 6, issue 4 (April, 1989)Sword Combat (Amstrad)[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jun 23, 2004