[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

ATK:n Tietosanomat

Volume 20, issue 1 (January, 1974)

Table of Contents
Systemoinnin opetus ja tutkimus5
Lyhyen ja ytimekkään määritelmän mukaan "Tietojenkäsittelyoppi on oppi tiedoista (data) ja niiden käsittelytavoista". Tällöin datalla tarkoitetaan tosiseikkojen, käsitteiden tai ohjeiden esitystä määrämuotoisella tavalla, joka sopii viestitettäväksi, tutkittavaksi tai käsiteltäväksi inhimmillisin tai automaattisin menetelmin.
Pertti Kerola
Vuorovaikutus ihminen - tietokone atk:ssa9
Reijo Sulonen, Markku Syrjänen
Ohjelmointikielten standardointi18
Viimeisten kymmenen vuoden aikana on tietokoneiden ohjelmoinnissa käytetty pääasiassa neljää lausekieltä: Algolia, Fortrania, Cobolia ja PL/1:tä. Silti koneenvaihdon yhteydessä ollaan usein edelleen sidottuja entiseen valmistajaan. Eikö ohjelmointikieliä todellakaan kyetä standardoimaan?
Matti Ihamuotila
Puheita TKL:n 20-vuotisjuhlassa 1973-11-2621
Jan-Magnus Jansson, Aarne Hilden
Hallitus tiedottaa24
Tietojenkäsittelyliitolle uusi hallitus
Uutisia24, 30
OR-seuralle uusi hallitus; NOAK-74 Helsinkiin; Osallistumisoikeus Helsingin yliopiston ATK-opetukseen; Nopea, kotimainen kirjoitinpääte - Nokia Elektroniikka NOP 30
Nimityksiä24
Atk-kirjallisuuden arvostelurengas24
Jaakko Lehtonen
Biomekaniikkaa tietokoneella26
Suomalaisten juoksijoiden saavutukset edellisenä ja heittäjien tulokset tänä vuonna ovat olleet huippuluokkaa. Ne ovat perustuneet tieteelliseen, ohjelmoituun valmennukseen: suomalaiset urheilija pystyvät harjoittelemaan enemmän, koska heidän ruokavalionsa on kohdallaan.
Suomen olympiakomitean kutsumana vieraili Helsingissä marraskuun alussa tri Gideon ariel USA:sta. Hän on ensimmäisenä maailmassa tutkinut tietokoneen avulla ihmisen kehon osien mekaniikkaa urheilusuoritysten aikana.
Pertti Järvinen
Oksa Oy - yritysmalli opetuksessa27
Tampereen Yliopiston tietojenkäsittelyopin ja yrityksen taloustieteen (laskentatoimi) laitosten yhteistyönä on valmistumassa kuvaus keskisuuresta yrityksestä, Oksa Oy:stä. Toiminta-ajatuksensa mukaan Oksa Oy:n tarkoituksena on valmistaa ja markkinoida yksityisten henkilöiden, yritysten ja julkisten laitosten tarpeisiin korkealaatuisia huonekaluja, joiden pääraaka-aineina ovat kotimaiset puu- ja kangaslaadut.
Pertti Järvinen
Atk-kirjallisuutta28
Kirja-arvostelu: A. R. Brown & W. A. Sampson - Program Debugging
ATK-standardiluettelo; Kirja-alennuksia
Atk-kielivartio28
Jäsenasioiden hoito29
Kokouksia ja matkoja30[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Sep 14, 2005