[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tekniikan Waiheita

Volume 23, issue 4 (December, 2005)

Table of Contents
Pääkirjoitus3
Kimmo Antila
Tampereen teknillisen yliopiston esihistoriaa: Paikallinen aktiivisuus auttoi teknillisen korkeakouluopetuksen käyntiin5
Mervi Kaarninen
Tietotekniikan tutkimuslaitoksen syntyvaiheet Tampereella15
Kimmo Antila
Petteri Punakuonoa mekanisoimassa: Joulupukki ja liikennevälineiden modernisaatio21
Jaakko Suominen
Arvostelut
Poliisin laitehankintojen historiaa
28
Reijo Valta
Museot
Kantapuun kautta kokoelmiin: Museoiden digitaaliset tietokannat
29
Vesa Anttila
Uutiset32
Abstracts34[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated May 20, 2007