[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tekniikan Waiheita

Volume 24, issue 2 (July, 2006)

Table of Contents
Pääkirjoitus: Monipuolisesti tekniikasta3
Sampsa Kaataja
Niukkuudesta kerskakulutukseen ja takaisin? Asenteet ja mielikuvat jätehuollon järjestämisessä 1800-luvulta nykypäivään5
Pauliina Nurmi
Mercury - mustaa voimaa!16
Anne Ala-Pöllänen
Töölöntullin pajassa28
Veijo Kauppinen
Museot
Kauneus kumpuaa käyttötarkoituksesta
31
Tekniikan museon uuden johtajan Kaisa Vähähyypän haastattelu
Tiina Männistö
Tekniikan museo teknologiakasvattajana
34
Riina Linna
Seminaarit ja matkat
Teknikhistoriska dager Upsalassa 4.-6.4.2006
38
Mikko Kylliäinen
Euroopan rajojen uudelleenmäärittelyä
41
Riikka Nisonen
Arvostelut
Vatorin veneitä sillinpyynnistä loistopursiin
43
Osmo Palonen
Kaupunkien ampiaiset
44
Reijo Valta
Uutiset46
Abstracts50[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jul 24, 2006