[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]

Tietoverkko

Volume 1, issue 2 (April, 1991)

Table of Contents
Hallitse lähiverkkosi, ettei verkko hallitse sinua10
Huonosti hoidettu lähiverkko on kuin korttitalo, joka sortuu yhdenkin kortin pettäessä. Silti yritykset suhtautuvat välinpitämättömästi verkonhallintaan. Tietoverkon kokeilussa paljastui, että pitkään toiminnassa ollut verkko oli jätetty alkuasetuksiin. Verkko toimi, mutta nilkutti.
Jukka Kotovirta
 
Datasiirto 
Vaasa siirtyy moottoritieaikaan16
Vaasan kaupunki sai datasiirtotoimiluvan. Tämä ennakoi liikenneministeriön kannan höltymistä ja samalla korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen kunnioittamista.
Pirjo A. Laine
Nimi- ja hakemistopalvelut ovat moniosaisten verkkojen kulmakivi20
David Ferris
Organisaatioiden välinen tiedonsiirto24
Julkishallinnossa lepää miljardien säästöpotentiaali. Organisaatioiden välisen tiedonsiirron kehitys on vain kovin hajanaista.
Lauri Kinnunen
Sairaalat ovat tiedonsiirrossa jo vähän pitemmällä28
Lähetteet liikkuvat sähköisesti jo ensi syksynä.
Lauri Kinnunen
Lotus linjaa sähköiseen mediaan30
Lotus tulee Notes-monitoimiympäristöllään Eurooppaan.
Kauko Niemi
Tielaitos oikoo bittiväylät32
Tielaitos ostaa valmiin verkkopalvelun ja yhdistää 13 tiepiiriään samaan verkkoon.
Kauko Niemi
IBM notkistaa vanhaa sna-ympäristöään34
Kauko Niemi
Tapahtumakalenteri35
Lama ei pure tapahtumatarjontaa. Tiedonsiirron ja tietoliikenteen alueella tapahtuu.
 
Tekstinsiirto 
Lääkärit verkossa36
Lääkäriliitto tarjoaa lääkäreille jäsenhintaan oman liitynnän kautta laajaa palvelua.
Lauri Lehtinen
 
Puheensiirto 
Puhe ja data yhdistyvät40
IBM CallPath-palvelut ovat pian myös Suomessa.
Kauko Niemi
Miksi matkapuhelu katkeaa, vaan ei katkea tämän vuoden lopulla43
NMT-verkossa otetaan käyttöön uusi tekniikka, joka poistaa keskusrajat.
Kauko Niemi
 
Kuvansiirto 
Persianlahden sota toi pysyviä asiakkaita videoneuvotteluun47
Reidar Wasenius[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jan 05, 2003