[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

ATK:n Tieto-Sanomat

Volume 15, issue 2 (1969)

Table of Contents
Päätöstaulu systeemityön välineenä1
ATK-tutkimuskerhon työryhmä Kerola, Heinäsmäki, Marjamäki ja Sainio jatkaa työnsä tuloksien esittelyä. Ensimmäinen kirjoitus, joka julkaistiin Tietosanomien numerossa 4/67, koski päätöstaulun käsitteitä ja termejä. Toisessa kirjoituksessa (8/67) tarkasteltiin päätöstaulun käyttöä tietojenkäsittelytehtävän asiasisällön kuvauksessa ja analysoinnissa. Nyt esitettävä osa on artikkelisarjan viimeinen ja käsittelee päätöstaulun käyttöä tietojenkäsittelyjärjestelmän toteutuksen välineenä.
Teknillisen korkeakoulun ATK-päivä Otaniemessä27
Hans Andersin
Yleinen ATK-tunnus liikeyrityksille ja vastaaville29
Juhani Luukkonen



[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jun 18, 2004