[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

ATK:n Tieto-Sanomat

Volume 15, issue 3 (1969)

Table of Contents
Vuosikokous1
Tarkistusmerkkijärjestelmien modulo 10 tehokkuuden arvionnista3
Matti Huovila
Tosiaikasysteemeistä14
Koska toimitus on useaan otteeseen julkituonut toivomuksensa yhteistoiminnan parantamisesta jäsenistön kanssa, haluan lähinnä tästä syystä lyhyesti kommentoida Tapani Järvisen n:o 7/1968 ollutta kirjoutusta tosiaikasovellutuksista.
Pentti Sierilä
Muistiinpanoja ATK-koulutusta käsittelevästä kokouksesta Bergenissä15
Miikka Jahnukainen
Western European Symposium on Computer Education18
Maan suurin kirjapainotyö Turun Sanomat / Polytypos tekniikalla19
Muutokset jäsenluetteloon19[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jun 18, 2004