[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

ATK:n Tieto-Sanomat

Volume 15, issue 7 (1969)

Table of Contents
Osituskäyttö1
Osituskäyttö (timesharing) on tietokoneen käyttötapa, jossa useat käyttäjät ovat samanaikaisesti, mutta toisistaan riippumatta yhteydessä keskustietokoneeseen tavallisesti puhelinverkkoon liitettyjen pääteasemien (terminaalien) välityksellä. Kone jakaa kapasiteettinsa ja aikansa eri käyttäjille siten, että yksityiselle käyttäjälle syntyy tunne, että tietokone on vain hänen käytössään.
Kirjoittajalla oli tilaisuus lokakuussa 1969 Yhdysvaltoihin tehdyn opintomatkan yhteydessä kokeilla useita järjestelmiä ja keskustella valmistajien, markkinoijien ja käyttäjien kanssa osituskäytöstä.
P. Perttula
Tietonauhurit7
Seppo T. Nykänen
Syyskokous9
Graafinen tietojenkäsittely - ihmisystävällistä tietojenkäsittelyä15
Reijo Sulonen, Matti Vanhanen
Muutoksia jäsenluetteloon17[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jun 18, 2004