[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

ATK:n Tietosanomat

Volume 17, issue 5 (May, 1971)

Table of Contents
Kansainvälistä ATK-yhteistyötä3
Martti Tienari
Tietojenkäsittelyjärjestelmien dokumentoinnista5
Tapani Soini
ATK-kirjallisuutta6
Ovakon lomakeopas
6
ATK-alan vuosikirja ja hakemisto
6
Systeemityön systematisointi VTKK:ssa (II)8
Risto Piha
On-line survey '7010
Tutkimus ATK-alan työntekijöistä ja Suomessa installoiduista tietokoneista16
Tietokoneyhdistyksen kutsumana tutkijana on valt.kand. Seppo Laaksonen selvitellyt maamme ATK-henkilökunta- ja tietokonetilannetta. Oheisena väliraportti.
Seppo Laaksonen
Tietokoneyhdistyksen kerhot toimivat18
Oheisena julkaisemme otteita Tietokoneyhdistyksen kerhojen toiminnasta. Helsingissä ei ole ollut omaa paikalliskerhoa, mutta sekin perustettaneen vuoden loppuun mennessä. Käyttöjärjestelmäkerhon toiminta on keskittynyt Helsinkiin, mutta se on luonteeltaan valtakunnallinen toimialakerho.
Tallinna ja kybertekniikka20
Hallitus tiedottaa20
NordData-72 toimikuntien vetäjät nimetty
20
Uutisia21
Uusia standardeja
21
ATK-päivillä hyvä menestys
21
Strömbergin tietokone valmis markkinoille
21
Tietotehdas Oy avasi osituskäyttöpalvelupisteen Kouvolaan
22
Kajaani Oy tilannut G-120 tietokoneen
23
Käyttöjärjestelmäkerhon uudet tutkimusryhmät
23
Jäsenmuutoksia23
Kaupungilla kerrotaan...24
Kokouksia & matkoja26
Suomalais-neuvostoliittolainen symposiumi Vilnassa
26
Ljubljana valmistautunut IFIP:iä varten
26[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Sep 16, 2005