[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]

ATK:n Tietosanomat

Volume 17, issue 10 (December, 1971)

Table of Contents
Uudessa muodossa uuteen vuoteen3
Teuvo Aaltio
COM - tulostuksen kumouksellinen4
Timo Holtari
NordDATA 725
Mikko Ruokonen
Tietokoneyhdistyksen valtuuskunnan matka Neuvostoliittoon7
Pertti Järvinen
Katsaus Tietokoneyhdistyksen alkuhistoriaan12
Jäsenkysymykset uudessa liitto-organisaatiossa17
Vuoden 1972 tutkimusprojektit "julistetaan haettaviksi"!17
Tietojenkäsittelyn ammattieettiset säännöt21
"Yhtäläiset ettiset normit tietojenkäsittely-yhdistyksien kesken Pohjoismaissa" on eräs Nordisk Dataunionin itselleen asettamista tavoitteista. NDU:n pyynnöstä on norjalainen Tom S. Gilb lähettänyt pohjoismaisille jäsenyhdistyksille oheisen luonnoksen edelleen.
Uutisia23
UNIVAC ottaa vastatakseen RCA:n asiakkaista
23
Kansaneläkkeiden käsittelyssä siirrytään tosiaikajärjestelmään
23
TKP uusii tietokoneitaan
23
Japanin Sumimoto-pankki asentaa 4 NCR Century 300-tietokonetta
24
Hallitus tiedottaa24
Yhdistyksen nimenmuutos
24
Jäsenmuutokset
24
ATK:n Tietosanomat 1972
24
ATK-kirjallisuutta25
Tiedostot järjestykseen!
Pertti Järvinen
Nimityksiä25
ATK:n Tietosanomissa vuonna 1971 julkaistut artikkelit26
Kokouksia26[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jun 08, 2003