[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Lisp-maailma 2: Ohjelmointimenetelmät ja -järjestelmät

In Finnish
ISBN: 951-26-2834-1 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Publisher: Kirjayhtymä
1987


Kirja on jatkoa arvostelumenestyksen saaneelle Lisp-maailma 1 - Johdatus kieleen ja ohjemointiin -teokselle, mutta mudostaa myös itsenäisen kokonaisuuden.

Teoksessa käsitellään tekoäly- ja tietämystekniikassa käytettaviä ohjelmointimenetelmiä ja -tekniikoita kuten tieto-ohjelmointia, mallinsovitusta, sääntöohjelmointia, logiikkaohjelmointia ja olio-ohjelmointia sekä Lisp-järjestelmien tarjoamia ohjelmointivälineitä ja -ympäristöjä.

Sovellusesimerkit on valittu eri aloilta edustaen asiantuntijajärjestelmiä, luonnollisen kielen käsittelyö, simulointia, symbolista algebraa ja systeemiohjelmointia.

Kirja sisältää myös katsauksen Lispin historiaan ja nykyjärjestelmiin sekä tekoälyohjelmoinnin kulttuuriin.

Teos soveltuu yliopistojen ja korkeakoulujen sekä teollisuuden ammatilliseen täydennys- ja jatkokoulutukseen. Se välittää perus- ja taustatietoa eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille, jotka joutuvat tekemisiin tekoäly- ja tietämystekniikan kanssa.

Table of Contents
 
ASIAOTSIKOT 5
 
ESIPUHE 12
 
1 JOHDANTO 19
 
2 OHJELMOINTIMENETELMÄT 29
2.1 Käskyohjelmointi30
2.2 Tieto-ohjelmointi39
2.3 Mallinsovitus49
2.4 Sääntöohjelmointi60
2.5 Logiikkaohjelmointi69
2.6 Olio-ohjelmointi86
2.7 Ohjelmoinnin arvot ja laatu102
 
3 OHJELMOINTIVÄLINEET JA -YMPÄRISTÖT 109
3.1 Common Lispin perusympäristö110
3.2 Interlisp-ympäristö119
3.3 Zetalisp-ympäristö128
 
4 OHJELMAESIMERKKEJÄ 135
4.1 Lispiä Lispillä137
4.2 Micsyma148
4.3 Kontinkieli159
4.4 Darwin170
4.5 Aurinkokunta183
 
5 LISP-KIELEN JA -JÄRJESTELMIEN KEHITYS 191
5.1 Lispin historiaa192
5.2 Lisp leviää maailmalle197
5.3 Lisp-järjestelmät212
5.4 Lisp-koneet225
 
KUVALÄHTEET 229
 
LIITTEET 231
Liite 1: Common Lisp yhteenveto231
Liite 2: Symbolihakemisto256
Liite 3: Suomalais-englatilainen Lisp-sanasto259
Liite 4: Englantilais-suomalainen Lisp-sanasto269
Liite 5: Nimi- ja lyhennehakemisto279
Liite 6: Asiahakemisto287[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jun 26, 2004