[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tietokoneyhdistyksen julkaisuja 5: Tietojenkäsittelyn sanasto

second edition, second print In Finnish
Publisher: Tietokoneyhdistys ry
1969

Table of Contents
Alkulausei
Käytetyt lyhenteetiii
Englatilais-suomalainen sanasto1
Suomen kielen aakkosjärjestyksen mukainen viiteluettelo50
ATK-alan lyhenteitä103[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jun 28, 2004