[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Koneen lumo

Petri Saarikoski

first edition, first print In Finnish
ISBN: 951-39-1948-X (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
ISSN: 1457-6899 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 83
Publisher: Jyväskylän Yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus
October, 2004
This book has a home page at http://users.utu.fi/petsaari/vaikkari_luet.html


Millainen on ollut kotitietokoneiden kehityshistoria Suomessa? Kuinka suosittu pelikone oli Commodore 64? Oliko Atari ST parempi kuin Amiga? Koneen lumo vie meidät takaisin aikaan, jolloin mikrotietokoneet olivat vasta tulosa kulutuselektroniikkamarkkinoile. Tutmus pureutuu tietokoneharrastuksen eri yhteisöjen, kerhojen ja alakulttuurien syntymiseen ja vakiintumiseen. Vahvana teemana on hyödyn ja viihteen välinen jännitteiden suhde. Uusien ja ihmeellisten kotitiokoneiden tulo suomalaiseen arkeen ei ollut ristiriidaton tai ongelmaton tapahtuma. Tarkasteluun nousevat myös harrastukseen liittyvät pelot, uhkatekijät ja ennakkoluulot. Teos käsittelee niin ikään kotitietokonelehtien kehitystä, varhaisten tietoverkkojen leviämistä ja tietokoneen käytön asemaa miehisenä harrastuksena. Koneen lumo tarjoaa nostalgisia tunteita herättävän, monipuolisen ja poikkitieteellisen esityksen Suomen tietoteknistymisen vaiheista 1970-luvulta 1990-luvulle.

Teos kuuluu Turun Yliopiston kultuurihistorian tutkimushankkeeseen Tietotekniikka Suomessa toisen maailmansodan jälkeen: toimijat ja kokemukset, http://www.utu.fi/hum/historia/kh/tiesu/.[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Apr 20, 2005