[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tietoturvallisuuden käsikirja

Juhani Saari

In Finnish
ISBN: 951-1-09980-9 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Publisher: Kustannusosakeyhtiö Otava
1988[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Apr 20, 2005