[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Amiga 3: 68000-konekieli

Jukka Marin

fifth print In Finnish
ISBN: 951-832-012-8 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Publisher: Tecnopress Oy
1991


Amiga 3 on kirja, josta on hyötyä kaikille Amigaa ohjelmoiville. Ensisijaisesti kirja on tarkoitettu assemblerkielellä ohjelmoiville tai ohjelmointia aloitteleville.

Kirja esittelee MC68000-prosessorin rakenteen, sen käskykannan ja assemblerkääntäjien käytön. Samoin käsitellään käyttöjärjestelmärutiinien kutsumista ja tarkastellaan tärkeimpien käyttörjärjestelmärutiinien toimintaa ja käyttöä.

Mukana seuraavalla levykeellä on monipuolinen konekielimonitori, assemblerin include-tiedostot kirjoittajan tekemine makroineen sekä esimerkkiohjelmia.

Kirjan kirjoittaja on ohjelmoinut Amigaa assembler- ja C-kieliä käyttäen yli kaksi vuotta.[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Apr 28, 2005