[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

PC Lähdeteos

Thom Hogan

first print In Finnish, translated from English
ISBN: 951-8938-16-4 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Publisher: Pagina Oy
1990


Vihdoinkin täydellinen taulukkoteos, jossa on kaikki tekniset tiedot, jota tarvitset kun työskentelet PC, XT, 386, PS/2 koneiden ja niihin yhteensopivien kanssa. Yli 500 sivua taulukoita, joissa on mm.

Numeeriset muuunokset ja merkkien laadinta * DOS-komennot ja kehittyneet DOS-apuvälineet * DOS-toiminnot * BIOS-kutsut * ajorutiinit, huotorutiineja, keskeytyksiä, EMS ja LIN EMS * Microsoft Windows * kuvaus laitteistosta * Piirit, liittimet, katkaisijat ja rekisterit * Näppäimistö, näyttökortit ja muita laitteita.

Tämä on kirja, joka kannattaa pitää lähellä tietokonetta, ja joka voi antaa nopeasti oikeaa tietoa tietokoneista ja käyttöjärjestelmistä.[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Oct 01, 2005