[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Mikrotietokonesanasto

In Finnish, translated from English
ISBN: 951-35-3986-5 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Publisher: Weilin+Göös
1986


Tämä sanasto sisältää yli tuhat mikrotietokoneiden maailmaan liittyvää sanaa. Sanat selitetään heppotajuisesti, ja selityksiä havainnollistavat lukuisat piirrokset. Kirjan käytettävyyttä lisää englanninkielinen hakemisto.

Kirja on tarpeellinen kaikille tietokonieden kanssa tekemisiin joutuville, niin koulussa, työssä kuin kotonakin.

Uudistettu laitos.[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Dec 24, 2005