[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

V.24/RS-232 kytkennät

Joe Campbell

first print In Finnish, translated from English
ISBN: 951-8938-12-1 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Publisher: Pagina Oy
1989


Aiheuttaako RS-232-portti pulmia?

RS-232-standardia solletaan usein liitännöissä, joihin sitä ei alun perin tarkoitettu. Sikis valmistajat ovat joutuneet tekemään myös kompromisseja. Soveltamisen ongelmia ratkotaan esimerkkitapausten avulla.

Alkuosa käsittelee liitännän perusasoita, kuten:

Kirjassa kehitetään viiden vaiheen liitäntästrategia ja rakennetaan yksinkertainen työkalusarja. Teoria lisäksi opeitaan, miten liitäntä saadaan toimimaan.[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Aug 01, 2006