[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Mikrotietokonetekniikka

Pentti Salo

third print In Finnish
ISBN: 951-1-11545-6 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Publisher: Kustannusosakeyhtiö Otava
1992


MIKROTIETOKONETEKNIIKKA on tarkoitettu perusteokseksi mikrotietokoneiden rakenteista ja sisäisestä toiminnasta.[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jan 22, 2006