[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Sähköaivo sinuiksi, tietokone tutuksi - tietotekniikan kulttuurihistoriaa

Jaakko Suominen

In Finnish
ISBN: 951-39-0798-8 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
ISSN: 1457-5899 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 67
Publisher: Jyväskylän Yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus
November, 2000
This book has a home page at http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/sahkoaivo.phtml


Tietotekniikaan on aina kuulunut itse laitteiden, ohjelmistojen sekä niiden käyttötapojen lisäksi myös populaarijulkisuuden kautta syntyvä mielikuvamaailma. Jaakko Suomisen tutkimuksessa selvitetään, mikä merkitys messuesittelyillä, pilapiirroksilla, elokuvilla, lehtijutuilla ja kaunokirjallisuudella on tietotekniikan kulttuurisessa rakentumisessa. Millaisia laitteita, käyttäjiä ja käyttötapoja populaariesitykseissä luodaan? Kenelle kertomukset on suunnattu? Miten niitä voi lukea ja tulkita?

Osatutkimuksissa Suominen käsittelee uusien koneiden esittelytapoja, maahantuojien julkisuustempaisuja, tietokone-sanan taustaa, elokuvien avuliaita robotteja ja vallanhimoisia sähköaivoja sekä vaalien tietokonepohjaisiin tulosennustuksiin liittyneitä demonstraatioita. Kirjasta selviää myös keitä olivat Esko, Ensi, Sukkela ja Äly Elo, miten tietokoneistettu elämänkumppanin etsintä onnistuu sekä mitä tapahtui kansalainen Viljami Mönkköselle eli reikäkortti DY-375 ÄH 867921:lle.

Tutkimuksen kohde, tietoteknistyvä Suomi 1950-luvulta 1970-luvulle, näyttäytyy paikkana, jossa uudeksi ja ihmeelliseksi määritellystä koneesta kehittyy mentaalisesti koko yhteiskuntaa läpäisevä muutosvoima.[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Jan 22, 2006