[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Radio & Television - Bygg Själv Nr 6

In Swedish
ISBN: 91-7274-108-2 (Fennica) (HelMet) (Kirjastot.fi) (Library of Congress)
Publisher: Specialtidningsförlaget AB
1980


För dig som vill bygga datorer har den här boken kommit till. Här finner du inte bara byggbeskrivningra för datorer och perferiutrustningar some dataterminaler, flexskivsystem. Du får dessutom veta hur en mikrodater fungerar, vad den arbetar i för språk och hur den kan programmeras. För att sedan komma vidare i din nya hobby får du tips om litteratur och dataklubbar. Väljer du i stället att köpa en dator har du ändå stor behållning av boken som bland annat presenterar ett urval av marknadens smådatorer, lämpliga för hobbybruk.[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated Apr 20, 2005