[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/asm/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
absmake.bas02-Apr-1986 00:002705basic program
Skapar en ABS-fil av en eller flera delar av minnet.

asm.mrg02-Apr-1986 00:00970 
Ändringar till ASM.BAS.

asmcon.new02-Apr-1986 00:001355 
Ändringar till ASM.BAS.

asmdata.bas02-Apr-1986 00:001735basic program
Sparar assemblerrutiner i minnet som DATA-satser i ett
BASIC-program. Av Lars-Börje Cid <2839>.
asmed.bac05-Sep-1989 00:007843compiled basic program
Editor för assemblator ASMS. Genererar källkodsfilerna till
ASMS, kan också hantera textfiler. Se ASMEDMAN.TXT.
asmedman.txt05-Sep-1989 00:008965plain text
Bruksanvisning till ASMED av Ricard Wold, <7554>.

asms.bac05-Sep-1989 00:005819compiled basic program
ASsembler-Snabb. Assemblator gjord i maskinkod för relativt
snabb assemblering av Z80-kod. Mer info se: ASMSMAN.TXT.
asms.hej05-Sep-1989 00:001460 
Infotext f. DISPR, ASMS & ASMED. Det är den fil som Richard
Wold <7554> skrev när han skickade prg:n till ABC-klubben.
asmsman.txt05-Sep-1989 00:008905plain text
Bruksanvisning till ASMS av Ricard Wold, <7554>.

ass.bac11-Sep-1986 00:0011891compiled basic program
Assemblator för ABC80 av Anders Franz

ass.txt12-Sep-1986 00:0025191plain text
Manual till ASS.BAC.

bofa.bas14-Jul-1988 00:001776basic program
Tillverkar en BASIC-rad som höjer BOFA till önskad adress.
Av Mikael Bergvärn <3762>.
concat.bas03-May-1986 00:00947basic program
Lägger ihop flera ASCII-filer.

dis.bac02-Apr-1986 00:004807compiled basic program
Z80 disassembler för ABC80 av Bengt Holgersson <559>.

dis.doc02-Apr-1986 00:002117 
Bruksanvisning till DIS.BAC.

disabs.bas02-Apr-1986 00:008869basic program
Disassembler för ABS-filer.

disasm.bas24-Feb-1987 00:003846basic program
Z80-Disassembler av Bengt Holgersson <559>.

disco.bas14-Nov-1986 00:001946basic program
Läser över controllerns maskinkod till ram, kan sedan dis-
assembleras med disassembler, t ex DIS.BAC. Av medlem 3707.
disco.inf14-Nov-1986 00:002151 
Infofil till DISCO.BAS.

dispr.bac05-Sep-1989 00:007843compiled basic program
DISassembler för skrivare och relativoption av Ricard Wold,
<7554>. Se även manualen DISPRMAN.TXT.
disprman.txt05-Sep-1989 00:002500plain text
Bruksanvisning till DISPR av Ricard Wold, <7554>.

embmake.bas03-May-1986 00:003340basic program
Skapar en EMB-fil av en eller flera delar av minnet. Av Ulf
Dahl
g_rabs.bas02-Apr-1986 04:001120basic program
 
g_rith.bas02-Apr-1986 04:001246basic program
 
görabs.bas02-Apr-1986 00:001120basic program
Gör en ABS-fil av innehållet i en valfri del av minnet.

görith.bas02-Apr-1986 00:001246basic program
Gör en ITH-hex fil av valfri del av minnet.

ith.bas03-May-1986 00:001025basic program
Skapar ITH format, vilket är ett standardformat för t ex
prombrännare. Av Kent Berggen <6019>.
laddaabs.bas02-Apr-1986 00:00860basic program
Laddar minnet med ABS-filer från flexskiva. Av Stig
Johansson. ABS-filer kan göras med GÖRABS.BAS.
mkoddebu.asm14-Jul-1988 00:0022442assembler source code
Modifierad version av Scandia-Metrics DEBUG.BAC. Kan nu
köra maskinkod i ROM. Ändrad av Kurt Malm <3065>.
mkoddebu.inf14-Jul-1988 00:004430 
Informationsfil till MKODDEBU.ASM.

mskbas.bas03-May-1986 00:00949basic program
Omvandlar maskinkod i minnet till POKE-satser som sparas
som fil i BAS-format. AV Roland Eiworth <350>.

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]