[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/asmkod/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
asc2i.asm14-Nov-1986 00:001082assembler source code
Läser ett decimaltal (I ASCII-kod) på adressen som HL pekar
vilket placeras i reg. DE. Pågår tills en ickesiffra påträf
basicii.cod11-Aug-1987 00:0031119 
BASICII-tolk + OPTPROM + UFDDOS. Se BASICII.TXT.

basicii.txt11-Aug-1987 00:004153plain text
Beskrivning om hur man implementerar BASIC II på ABC80 med
hjälp av BASICII.COD. Av Lars Larsson <6622>.
bindec16.asm11-Aug-1987 00:00980assembler source code
Assemberkällkod för omvandling decimal-binär av 16 bitar.

bindec8.asm11-Aug-1987 00:00728assembler source code
Assemberkällkod för omvandling decimal-binär av 8 bitar.

chainare.asm18-Nov-1988 00:008638assembler source code
Källkod för ABC80varianten av CHAINARE.BAS. CHAINARE chaina
till valfritt program vid Ctrl-c eller END (=Programslut)
fyllcrt.asm27-Mar-1986 00:00604assembler source code
Assemblerkällkod för att fylla hela skärmen med det senast
inskrivna tecknet. Av Valter Pettersson <2008>.
grafik.asm27-Mar-1986 00:008810assembler source code
Grafikrutiner i assembler av Bengt Holgersson <559>.
Källkod till GRAFIK.BAS.
help.asm27-Mar-1986 00:0042069assembler source code
Källkod till 'Hjälare 4.3'.

hex.asm27-Mar-1986 00:009615assembler source code
Källkod till HEX.BAC.

hitta.asm30-Dec-1987 00:001801assembler source code
Söker ord i text. Av Staffan Lantz.

hj_lp1.mac09-Dec-1986 04:002113 
 
hjälp1.mac09-Dec-1986 00:002113 
Diverse macron som underlättar programmering i assembler på
ABC80. Av Anders Fran
hscroll.asm27-Mar-1986 00:001246assembler source code
Assemblerrutin som skrollar bildskärmen. AV David Asztely
<2920>.
i2asc.asm14-Nov-1986 00:001440assembler source code
Skriver talet DE decimalt med ASCII-siffror på adressen HL.

ingrafik.asm23-Oct-1986 00:008678assembler source code
Källkod till INGRAFIK.MRG.

input2.asm11-Aug-1987 00:004942assembler source code
Assemberkällkod för inputrutin.

joy5458e.asm27-Mar-1986 00:00202assembler source code
Assemblerkällkod till JOYSTYRN.BAS.

joyinfo.txt27-Mar-1986 00:001284plain text
Text och assemblerkällkod för användning av joystiks på
V24:porten. Av <2182>. Se även JOYSTYRN.BAS.
kerm.asm02-Jan-1988 00:00782assembler source code
Källkod till Kermitprogrammet KERM.

kerm1.asm02-Jan-1988 00:0013472assembler source code
Källkod till Kermitprogrammet KERM.

kerm2.asm02-Jan-1988 00:0013909assembler source code
Källkod till Kermitprogrammet KERM.

kerm3.asm02-Jan-1988 00:0015583assembler source code
Källkod till Kermitprogrammet KERM.

kerm4.asm02-Jan-1988 00:0013586assembler source code
Källkod till Kermitprogrammet KERM.

kerm5.asm02-Jan-1988 00:0014992assembler source code
Källkod till Kermitprogrammet KERM.

kerm6.asm02-Jan-1988 00:0011555assembler source code
Källkod till Kermitprogrammet KERM.

kerm7.asm31-Jul-1995 00:0015544assembler source code
Källkod till Kermitprogrammet KERM. Buggrättad 900113 av
Jörgen Westman, <5074>.
kermasm.inf02-Jan-1988 00:00364 
Info om källkoden till Kermitprogrammet KERM.

kommando.asm27-Mar-1986 00:0019558assembler source code
Källkod till nya kommandon på ABC80. Av Anders Franz
<5258>.
kopiera.asm09-Dec-1986 00:00929assembler source code
Exempel på program som använder macros. Kopierar en fil. Av
Anders Franz
l_ngrad.asm27-Mar-1986 04:004856assembler source code
 
life.z8027-Mar-1986 00:004098 
Assemblerkällkod till kända programmet 'LIFE'. Se hur liv
skapas och dör.
långrad.asm27-Mar-1986 00:004856assembler source code
Källkod till LÅNGRAD.BAC.

mod64k.asm27-Mar-1986 00:003469assembler source code
Källkod till MOD.64K som skapar enheten MOD som simulerar
en RAM-floppy. Av Björn Kronefalk <4463>.
optprom.asm11-Aug-1987 00:0013720assembler source code
Källkod för optionsprommet till ABC800. Används om man har
BASICII.COD inladdad.
plakat.asm23-Oct-1986 00:0024227assembler source code
Källkod till INGRAFIK.MRG.

ram.asm27-Mar-1986 00:004538assembler source code
Rutin som länkar in en enhet i enhetslistan. Av Anders
Franz
sincos.asm11-Aug-1987 00:002328assembler source code
Assemblerkällkod till program för beräkning av sinus och
cosinus.
sincos.inf11-Aug-1987 00:00831 
Infofil till SINCOS.ASM.

soft16k.asm15-Aug-1987 00:002662assembler source code
Assembler källkod.

superbs.asm11-Jan-1987 00:001841assembler source code
Länkar in en rutin så att bakåtpil i en Super-Smartaid och
Smartaid-Magnum fungerar som bakåtpil i editorn TED.
talin.asm01-Oct-1986 00:002806assembler source code
Asslemblerkällkod som läser in ett tal. Av Bengt Holgersson
<559>.
ted1.asm27-Mar-1986 00:004466assembler source code
Källkod till editorn TED.

ted2.asm27-Mar-1986 00:009642assembler source code
Källkod till editorn TED.

ted3.asm27-Mar-1986 00:0011795assembler source code
Källkod till editorn TED.

ted4.asm27-Mar-1986 00:0011827assembler source code
Källkod till editorn TED.

ted5.asm27-Mar-1986 00:009500assembler source code
Källkod till editorn TED.

ted6.asm27-Mar-1986 00:006940assembler source code
Källkod till editorn TED.

ted7.asm27-Mar-1986 00:0011106assembler source code
Källkod till editorn TED.

ted8.asm27-Mar-1986 00:009660assembler source code
Källkod till editorn TED.

ted8fd8.asm27-Mar-1986 00:0010312assembler source code
Källkod till editorn TED. Version för 8' disketter.

tedi.asm30-Dec-1987 00:0015982assembler source code
Källkoden till de rutiner som skiljer TEDI från TED.

tedlogik.txt27-Mar-1986 00:004940plain text
Textfil som beskriver logiken i källkoden till editorn TED.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]