[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/didactos/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
bit_vn.did16-May-1985 03:00367 
 
bitte1a.did16-May-1985 00:005594 
Tyska glosor till DIDACTOS.BAS

bitte1b.did16-May-1985 00:003438 
Tyska glosor till DIDACTOS.BAS.

bitte2.did16-May-1985 00:005661 
Tyska glosor till DIDACTOS.BAS.

bitövn.did16-May-1985 00:00367 
Tyska glosor till DIDACTOS.BAS.

casdisc.bas16-May-1985 00:002451basic program
Kopiering från kassett till disk.

ckolon.bas16-May-1985 00:002849basic program
ABC-program - Resident LIB-program som läggs i en
DOS-buffert.
cmdint.sys16-May-1985 00:00759 
Systemprogram - Initierar DOSet.

didactos.bas16-May-1985 00:006495basic program
Huvudprogram för studier och övningar med tyska och
engelska.
didcopy.bas16-May-1985 00:003321basic program
Kopiering av filer. Som COPYLIB.ABS men klarar även
sekventiella filer från disk till kassett
didedit.bas16-May-1985 00:004755basic program
Skapa - editera filer.

didinfo.bas16-May-1985 00:008592basic program
Bearbeta filer.

didmerge.bas16-May-1985 00:005005basic program
Till DIDINFO.BAS.

didosgen.bas16-May-1985 00:002875basic program
Dosgen.

didosgen.ld16-May-1985 00:005442 
Data till DOSGEN.BAS.

didprint.fj_16-May-1985 03:004039 
 
didprint.fjä16-May-1985 00:004039 
Utskrift på printer.

didquiz.bas16-May-1985 00:005762basic program
Förhör.

didslice.bas16-May-1985 00:007849basic program
Resultat förhör.

didsort.bas16-May-1985 00:003132basic program
Sorterar fil.

enai.did16-May-1985 00:004720 
Engelska glosor.

galloway.did16-May-1985 00:002684 
Engelska glosor.

gotit10.did16-May-1985 00:004434 
Engelska glosor.

h_renv81.did16-May-1985 03:003711 
 
hörenv81.did16-May-1985 00:003711 
Engelska glosor.

install.bas16-May-1985 00:001122basic program
Installerar filen DIDOSGEN.LD till DIDOSGEN.ASM.

l_senv81.did16-May-1985 03:005077 
 
läsenv81.did16-May-1985 00:005077 
Engelska glosor.

obsfj_.txt16-May-1985 03:00360plain text
 
obsfjä.txt16-May-1985 00:00360plain text
Kommentar från Arne Hartelius <2731> om filformat.

obssys.txt16-May-1985 00:00173plain text
Kommentarer från Arne Hartelius <2731> om CMDINT.SYS.

pro.bas16-May-1985 00:0012703basic program
Proportionell utskrift på skrivare. <PROWORD.BAC vad är det

tatent10.did16-May-1985 00:005763 
Tyska glosor.

tbtent10.did16-May-1985 00:004908 
Tyska glosor.

tytent1.did16-May-1985 00:004999 
Tyska glosor.

tytent11.did16-May-1985 00:004040 
Tyska glosor.

tytent12.did16-May-1985 00:002405 
Tyska glosor.

tytent13.did16-May-1985 00:003417 
Tyska glosor.

tytent3.did16-May-1985 00:003749 
Tyska glosor.

tytent4.did16-May-1985 00:001664 
Tyska glosor.

tytent5.did16-May-1985 00:002972 
Tyska glosor.

tytent6.did16-May-1985 00:001871 
Tyska glosor.

tytent7.did16-May-1985 00:002063 
Tyska glosor.

tytent8.did16-May-1985 00:002632 
Tyska glosor.

tytent9.did16-May-1985 00:001481 
Tyska glosor.

tyupps1.did16-May-1985 00:001391 
Tyska glosor.

tyzar1.did16-May-1985 00:001241 
Tyska glosor.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]