[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/editorer/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
palindro.bas01-Sep-1985 00:003390basic program
Editera palindrom dvs ord och meningar som kan läsas både
fram- och baklänges.
ped.bas17-May-1985 00:001154basic program
PED texteditor. Startmodul som anropar SED.XXX.

radjust.bas02-Sep-1989 00:002070basic program
Delar av rader. Av Gunnar Tidner.

rak.bas02-Sep-1989 00:002425basic program
Skriver ut fil med rak högermarginal.

scrolled.bas15-Jun-1987 00:009000basic program
TEXTEDITOR med sidledes scroll.

scrskap.bas17-May-1985 00:00242basic program
SED - texteditor. Skapar direktfilen SCRATCH.SSS.

sform.anp26-Apr-1991 00:007954 
Hur man anpassar SFORM till andra skrivare än Facit 4511.

sform.bac26-Apr-1991 00:006831compiled basic program
Textformatering på ABC80.
Ver. 1991-04-20.
sform.inf03-May-1991 00:00196 
Kort-kort information om filerna SFORM.*
Textformatering och utskrift på ABC80
sform.lat26-Apr-1991 00:002878 
Textformatering på ABC80. Lathund.
1991-04-20.
sform.man26-Apr-1991 00:0017225 
Textformatering på ABC80. Manual (lång).
1991-03-16.
ted.abs07-Jul-1990 00:006831 


ted.bac06-Oct-1985 00:008855compiled basic program
Texteditorn TED. Huvudmodul i normalversionen.

ted.fd815-Dec-1985 00:008855 
Texteditorn TED. Huvudmodul i versionen för 8'-disketter.

ted.txt06-Oct-1985 00:0016099plain text
Texteditorn TED. Informationsfil.

ted16.bac06-Oct-1985 00:008855compiled basic program
Texteditorn TED. Huvudmodul i 16k-versionen.

ted8ufd.asm02-Sep-1989 00:0011057assembler source code
Källkod till TED8UFD.ASM. Se TED8UFD.INF.

ted8ufd.bac02-Sep-1989 00:001771compiled basic program
LIB-rutin till TED med ABC80 och UFDDOS. Av Jörgen Westman,
<5074>. Se TED8UFD.INF.
ted8ufd.inf02-Sep-1989 00:00964 
Info om LIB-rutin till TED med ABC80 och UFDDOS. Av Jörgen
Westman, <5074>.
tedabs.inf07-Jul-1990 00:00513 


tedend.bas22-May-1987 00:00105basic program
Texteditorn TED. Länkar ut TED: ur enhetslistan och
återställer BOFA utan tryck på RESET.
tedend.inf19-May-1987 00:00870 
Texteditorn TED. Infofil till TEDEND.BAS.

tedfd8.bas15-Dec-1985 00:00156basic program
Texteditorn TED. Startmodul som anropar TED.FD8. Version
för 8' disketter.
tedfd8.inf28-Dec-1985 00:00320 
Texteditorn TED. Information om versionen för 8' disketter.

tedi.bac30-Dec-1987 00:009867compiled basic program
Bearbetning av TED med vissa varianter som redovisas i
TED.ASM. Av Stig Johansson.
tedi.txt30-Dec-1987 00:003643plain text
Infofil till TEDI.BAC.

tedstart.inf19-May-1987 00:001684 
Texteditorn TED. Infofil till TEDSTART.MRG

tedstart.mrg19-May-1987 00:002100 
Texteditorn TED. Ställer startparametrar av typ
högermarginal, tabulatorstopp etc.
tedtid.bac23-Sep-1986 00:002783compiled basic program
Texteditorn TED. Klockrutin till TED.BAC med möjlighet att
ställa tabulatorstopp och defaulttext.
tedtid.txt09-May-1986 00:005836plain text
Texteditorn TED. Information till TEDTID.BAC.

tv.bas10-Jan-1985 00:00664basic program
TV-editorn - startmodul. Se till att programmet gör CHAIN
till rätt program för den version Du vill använda.
tvckolon.bas06-Jun-1987 00:002469basic program
TV-editorn - mellanmodul till TVMAIN4F.BAS.

tvkomman.don23-Oct-1986 00:005189 
TV-editorn - Beskrivning av kommandon till TVMAIN4F.BAS.

tvmain.bac10-Jan-1985 00:009867compiled basic program
TV-editorn - huvudrutinen, huvudmodul.

tvmain4f.bas23-Oct-1986 00:0010533basic program
TV-editorn - Avancerad och utökad version, huvudmodul.

tvrad10.bac23-Oct-1986 00:00759compiled basic program
TV-editorn - 'den mystiska raden 10'. Skall mergas med
TVMAIN4F.BAS.
tvsub.d8810-Jan-1985 00:004118 
TV - editorn - Maskinkoden till TVMAIN.BAC.

v2.32k20-Nov-1984 00:008855 
VDO-editorn. Huvudmodul i 32k-version. Anropas av VVC.BAC.

vdo.16k16-May-1985 00:0013300 
VDO-editorn. Modul 1 för maskiner med 16k. Gör CHAIN till
VDO2.16K.
vdo.bac20-Nov-1984 00:00759compiled basic program
VDO-editorn. Startprogram. Anropar VDO2.32K.

vdo.rem20-Nov-1984 00:009116 
VDO-editorn. Informationsfil.

vdo2.16k16-May-1985 00:004005 
VDO-editorn. Huvudmodul för maskiner med 16k.

vdo2.32k20-Nov-1984 00:008855 
VDO-editorn. Huvudmodul för maskiner med 32k.

vvc.bac20-Nov-1984 00:002783compiled basic program
VDO-editorn. Librutin som gör CHAIN till V2.32K.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]