[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/grafik/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
_ndrabig.bas17-Oct-1985 03:002036basic program
 
abcrez.bac20-Mar-1990 00:001771compiled basic program


abcrez.txt20-Mar-1990 00:004350plain text


bes_k.bas18-Sep-1984 03:002837basic program
 
besök.bas18-Sep-1984 00:002837basic program
En liten makaber programsnutt. Finns på KAS#10.

demo.txt23-Oct-1985 00:003775plain text
Info om stortextkopilator.

drawings.bas23-Oct-1985 00:009419basic program
Program föra att rita bilder och skriva text på bildskärmen

f_rstora.bas17-Oct-1985 03:009694basic program
 
flagga.bac18-Sep-1984 00:004807compiled basic program
S-flagga i blockgrafik hissas till 'Du gamla..'. Finns på
KAS#13.
förstora.bas17-Oct-1985 00:009694basic program
Problem med synen? Då är det här programmet för dig. Det
förstorar text som finns inom ett på skärmen definierat
grafik.bas23-Mar-1991 00:005887basic program
Grafikrutiner till ABC80 skrivna i maskinkod. Punkt, linje,
cirkel och invertering.
grafikur.bas16-May-1985 00:003741basic program
Grafisk urtavla på skärmen.

hr1.bas17-Feb-1986 00:005169basic program
Högupplösningsgrafikrutiner för ABC80+ printer med
HR-grafik. Ritar även på skärmen. HRPRINT.ASM, HRPRINT.BAS,
hrprint.asm15-Feb-1986 00:005406assembler source code
Källkod till maskinkodsrutinerna i HR1.BAS. HR1.BAS,
HRPRINT.BAS, HRPRINT.INF.
hrprint.bas15-Feb-1986 00:00156basic program
Startprogram för HR1.BAS om man endast har
kassettbandspelare.
hrprint.inf15-Feb-1986 00:00736 
Information till HRPRINT.BAS och HR1.BAS. HRPRINT.BAS,
HRPRINT.ASM.
igelkott.bac18-Sep-1984 00:004807compiled basic program
Spelar 'Igelkottaskinn'.

ingrafik.inf27-Nov-1986 00:002102 
Infofil till INGRAFIK.MRG.

ingrafik.mrg27-Nov-1986 00:001771 
Program till PLAKAT.BAC. - Stortextgenerator - Speciellt
för laddning från fil och för printer utskrifter.
julstar.bas31-Aug-1985 00:001573basic program
Roterande blockgrafikstjärna på skärmen. Finns på KAS#17.

klocka.bas18-Sep-1984 00:005259basic program
Digitalklocka i grafik.

klotskug.bas17-May-1985 00:002507basic program
Illustrerar grafiskt skuggningar från ett belyst klot.
Valbar placering av ljuskällan.
labyrint.bas27-Nov-1984 00:001826basic program
Smart algoritm som ritar och kör igenom olika labyrinter på
skärmen automatiskt. Finns på KAS#2.
life.bac23-Sep-1985 00:001771compiled basic program
Det kända programmet 'LIFE'. Se hur liv skapas och dör.
Anropar LIFERIT.BAS.
liferit.bas23-Sep-1985 00:003347basic program
Huvudprogram för LIFE.BAC.

linda.bas31-Aug-1985 00:003269basic program
Ritar brud med 'kurvor' i bokstavsgrafik på skrivaren.
LINDA.DAT.
linda.dat31-Aug-1985 00:0012524 
Datafil till LINDA.BAS.

m_nster.bac18-Sep-1984 03:004807compiled basic program
 
m_nster1.bas18-Sep-1984 03:001130basic program
 
mazetti.bas17-May-1985 00:001675basic program
Slumpgenrerar en labyrint i blockgrafik på skärmen.

menyexem.bac23-Oct-1986 00:002783compiled basic program
Exempel på meny för text från stortextgeneratorn PLAKAT.BAC

menyexem.inf23-Oct-1986 00:00191 
Information till MENYEXEM.BAC.

munkar.bas26-Nov-1984 00:004386basic program
Ett avslöjande program om munkars beteende.

mönster.bac18-Sep-1984 00:004807compiled basic program
Ritar kurvor med två valbara parametrar. Finns på KAS#1.

mönster1.bas18-Sep-1984 00:001130basic program
Ritar kurvor med två valbara parametrar.

ny_r.bas18-Mar-1986 04:001688basic program
 
ny_r87.bas17-Dec-1986 04:005303basic program
 
nyår.bas18-Mar-1986 00:001688basic program
Nyårshälsning och fyrverkeri i blockgrafik på skärmen.

nyår87.bas17-Dec-1986 00:005303basic program
Nyårsfyrverkeri så som det tedde sig anno 1987.

rxplot.bas15-Feb-1986 00:001287basic program
Läser in en grafikfil skapad med GRAFEDIT och skriver ut
bilden på en Epson RX-printer.
stereo.bas23-Oct-1986 00:006347basic program
Ritar 'stereobilder' i blockgrafik på skärmen.

stereo.inf23-Oct-1986 00:003027 
Information till STEREO.BAS.

stkomp80.bac23-Oct-1985 00:008855compiled basic program
Stortextgenerator för ABC80 med 80-teckensskärm. (DEMO.TXT)

synkron.bac18-Sep-1984 00:001771compiled basic program
Ett litet samspel mellan program och skärmens
bildväxlingsfrekvens.
takdropp.bas18-Sep-1984 00:003015basic program
Ritar stuga med takdropp på skärmen. Finns på KAS#11.

vtbilder.bac02-Nov-1986 00:002783compiled basic program
Laddar yttre textfil och skriver ut den på skrivare i
stortextformat enligt konceptet INGRAFIK.MRG.
ändrabig.bas17-Oct-1985 00:002036basic program
 

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]