[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/kasshant/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
casdisk3.bas18-Nov-1984 00:002903basic program
Kopierar kassettfiler till diskett.

fastcas.16k18-Nov-1984 00:004807 
Definierar en kassettenhet med valbar hastighet.

fastcas.32k18-Nov-1984 00:005819 
Som FASTCAS.16K.

g_rcas80.bas27-Nov-1984 04:004965basic program
 
g_rcas80.inf27-Nov-1984 04:001629 
 
görcas80.bas27-Nov-1984 00:004965basic program
Definierar två nya kassettenheter en för start och stopp
mellan blocken och en vanlig som inte sänder skräp på V24
görcas80.inf27-Nov-1984 00:001629 
Information till GÖRCAS80.BAS.

kas800.99b19-Sep-1984 00:001088 
Som KAS800.BAS men för CS10042, 9913.

kas800.bas19-Sep-1984 00:001115basic program
Gör det möjligt att läsa ABC800 kassetter med ABC80.

kassmeny.bas19-Sep-1984 00:009676basic program
Listar en kassetts innehåll på skärm & printer.

libcaspr.bas19-Sep-1984 00:007321basic program
Ersätter KASSMENY.

testload.bas19-Sep-1984 00:002249basic program
Laddar maskinkoden till CASTEST.BAS.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]