[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/systempr/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
ufddos11-Dec-2006 07:56Directory
 
basicerr.sys19-Sep-1984 00:002783 
Felmeddelanden. Finns på KAS#10.

br.abs03-May-1986 00:00759 
Tömmer skärmen och byter mellan 40/80 tecken. (BR.INF).

br.inf03-May-1986 00:00105 
Information till BR.ABS.

cmdint.inf14-Nov-1986 00:00919 
Information till ny version av CMDINT.SYS.

cmdint.sys07-Jan-1987 00:001771 
Ny version som ger återhopp till BASIC med program före BYE
intakt. Programmet kan även start direkt vid återgång,
conveyor.bac03-May-1986 00:0010879compiled basic program
Kopiering disk/disk, cas/disk, disk/cas, hel disk. Liknar
COPYLIB.
copydisk.abs18-Jul-1985 00:001771 
?? Samma funktion som COPYDISC.BAC ??!!

copydisk.inf01-Jun-1985 00:00165 
Talar om att COPYDISK.ABS motsvarar COPYDISK.BAC.

copyform.bac23-Oct-1986 00:005819compiled basic program
Kopiering/formatering av diskett.

copypr.bas23-Oct-1986 00:006319basic program
Kopierar textfil eller .BAC-fil(er) till printer Funktion
som COPYLIB. (COPYPR.INF)
copypr.inf23-Oct-1986 00:00146 
Information till COPYPR.BAS.

discheck.abs19-Sep-1984 00:001771 
Testar förmodligen disketten. Framgår ej hur.

fastass.bac11-Jul-1987 00:002783compiled basic program
Backup av hel diskett från DR0: till DR1:. Inga
valmöjligheter.
format.bas03-May-1986 00:002398basic program
Vidareutveckling av RENSA.BAS. Lägger upp tomt bibliotek,
ren bitmap och fyller resten med 40.
lib.abs25-Nov-1984 00:002783 
Biblioteksrutin.

memory.abs19-Sep-1984 00:00759 
Skriver ut ABC80' s minnesbestyckning uppdelat på ROM och
RAM. Finns på KAS#12.
snabbkop.bas23-Oct-1986 00:002653basic program
Kopierar hel diskett eller endast använda sektorer.

specifik.bas03-May-1986 00:00894basic program
Listar ABC80's kommandon, instruktioner och funktioner
genom att läsa ABC80's egna tabeller.
systat.bas11-Jul-1987 00:005239basic program
Visar systemstatus för ABC80 av 'The Mad Programmer'.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]