[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/systempr/ufddos/
..16-Apr-2003 23:09Parent directory
 
basicerr.sys25-Nov-1986 00:003795 
BASICERR.SYS för UFD-DOS till ABC80.

cmdint.sys25-Nov-1986 00:003795 
Version av CMDINT för UFDDOS.

copy.abs25-Nov-1986 00:002783 
COPY för UFD-DOS till ABC80.

copylib.abs25-Nov-1986 00:004807 
COPYLIB för UFD-DOS till ABC80.

delete.abs25-Nov-1986 00:002783 
DELETE för UFD-DOS till ABC80.

discheck.abs25-Nov-1986 00:002783 
DISCHECK för UFD-DOS till ABC80.

diskreg.bas25-Nov-1986 00:007892basic program
Program till UFD-DOS för ABC80.

dosentry.txt15-May-1987 00:005111plain text
Textfil om UFD-DOS till ABC80.

dosgen.abs25-Nov-1986 00:004807 
DOSGEN för UFD-DOS till ABC80.

errcopy.abs25-Nov-1986 00:003795 
ERRCOPY för UFD-DOS till ABC80.

exit.abs07-Jul-1990 00:00759 
Programmet är avsett för återhopp från DOS till BASIC utan
resett. Av Jörgen Westman.
exit.inf07-Jul-1990 00:00621 
Information till EXIT.ABS. Av Jörgen Westman.

gotoufd.bas29-Nov-1986 00:001058basic program
Systemprogram för UFD för UFD-DOS till ABC80.

l_smig.txt25-Nov-1986 04:001406plain text
 
lib.abs25-Nov-1986 00:003795 
LIB för UFD-DOS till ABC80.

lib.bac25-Nov-1986 00:005819compiled basic program
LIB för UFD-DOS till ABC80.

läsmig.txt25-Nov-1986 00:001406plain text
Informationsfil för UFD-DOS till ABC80.

menym3.bas30-Sep-1991 00:0013793basic program
Modifierad Menym för ABC80 som skall köras under UFDDOS.
Klarar av att välja UFD:er.
menym3.inf30-Sep-1991 00:001172 
INFO om menym3.bas.

namedisk.bac25-Nov-1986 00:003795compiled basic program
Systemprogram för UFD-DOS till ABC80.

protect.bac25-Nov-1986 00:005819compiled basic program
Systemprogram för UFD-DOS till ABC80.

ramdisc.asm15-Dec-1987 00:0010860assembler source code
Källkod till RAMDISK.BAS.

ramdisc.bas15-Dec-1987 00:001181basic program
Program för RAM-disk på ABC80 som är expanderad till 64 KB
minne. Programmet lägger in drivar för RAM-disken.
ramgen.bas15-Dec-1987 00:003973basic program
Skapar en RAM-disk till ABC80, expanderad till 64 Kb enl. b
beskrivning i Mikrodatorn. Formaterar RAM-disken. Se RAMDIS
start80.bas29-Nov-1986 00:001384basic program
Startfil för UFD-DOS till ABC80.

system.abs25-Nov-1986 00:002783 
SYSTEM för UFD-DOS till ABC80.

ufd.abs25-Nov-1986 00:003795 
UFD för UFD-DOS till ABC80.

ufddos.abs25-Nov-1986 00:005819 
UFD-DOS till ABC80.

ufddos.pek25-Nov-1986 00:0017964 
Tillhör UFD-DOS till ABC80.

ufdlib.bas26-Nov-1986 00:003018basic program
UFDLIB för UFD-DOS till ABC80.

ufdpatch.asm25-Nov-1986 00:003012assembler source code
Patch för UFD-DOS till ABC80.

ufdpatch.ny14-Jul-1988 00:0014648 
Patch för UFD-DOS till ABC80.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]