[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/utility/filhant/
..16-Apr-2003 23:09Parent directory
 
disp.abs03-May-1986 00:00759 
Funktionen 'DISP' i hjälparen.

disp.inf03-May-1986 00:00163 
Information till DISP.ABS.

filsum.bas02-May-1986 00:00522basic program
Visar radantal och 'filsumma' Summerar alla ASCII-tal.

filtohex.bas02-May-1986 00:001868basic program
Konverterar valfri fil till 'HEX'-format.

hex.bac03-May-1986 00:002783compiled basic program
Länkar in 'HEX:' i enhetslistan. Används för att konverta
en HEX-fil från monitorn till vanlig fil. Samma funktion
hex.bas03-May-1986 00:004682basic program
Länkar in '.HEX' i enhetslistan.

hextofil.bas02-May-1986 00:002060basic program
Konverterar HEX-filer till vanligt format. Ver. 3 88-04-10
av K. Eriksson <5357>
kasslist.bas19-Jun-1986 00:002888basic program
Listar program från kassett. Norsk hjälptext.

kasslist.inf19-Jun-1986 00:00872 
Information till KASSLIST.BAS.

l_ngrad.bac03-May-1986 03:001771compiled basic program
 
listaren.bas03-May-1986 00:0014473basic program
Listar .BAC/.BAS-filer och variabler på printer.

listaren.inf22-May-1986 00:001146 
Information till LISTAREN.BAS.

lvarirad.bac02-May-1986 00:006831compiled basic program
Visar radantal, antal tkn och variabellista. Förbättrad
version av LISTVARI.BAC.
långrad.bac03-May-1986 00:001771compiled basic program
Läser textfiler med radlängd mer än 253 tecken genom att
koppla bort ERR20funktionen. Finns på KAS#17.
s_karen.bas02-May-1986 03:001057basic program
 
show.bas02-May-1986 00:002836basic program
Listar textfiler på skärm eller skrivare.

show.inf02-May-1986 00:00581 
Information till SHOW.BAS.

swaper.bas02-May-1986 00:003134basic program
Tar bort space i '.BAS'-filer. Filerna kommer därigenom att
ta mindre plats på disk och kass. Finns på KAS#16.
sökaren.bas02-May-1986 00:001057basic program
Listar rader i .BAS-filer med sökt ord i.

utskrift.bas03-May-1986 00:001449basic program
Skrivarutskrift av textfil med marginal och radavstånd.
Finns på KAS#10.
visa.bas02-May-1986 00:002031basic program
Listar '.BAC' och '.BAS' filer utan att ladda in dem. Finns
på KAS#12.
visautil.bas23-Oct-1986 00:003538basic program
Listar fil på skärm med scroll framåt/bakåt.

visautil.inf23-Oct-1986 00:00720 
Information till VISAUTIL.BAS.

zappu.bas11-Aug-1987 00:003991basic program
Läser och skriver i filer direkt på skivan.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]