[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/utility/hjalpare/
..16-Apr-2003 23:09Parent directory
 
chainare.bac27-May-1986 00:002783compiled basic program
Gör CHAIN till valfritt program vid Ctrl-C eller
programslut (END). Tillhörande filer: CHAINARE.TXT,
chainare.txt27-May-1986 00:004954plain text
Bruksanvisning till CHAINARE.BAC.

com.bac02-May-1986 00:001771compiled basic program
För hantering av jobbströmmar. Tillhörande
filer:COM.INF,COM.FIL, DEMO1/2/3.CO,SUMMA.BAS, (SERVANT).
com.inf02-May-1986 00:003745 
Bruksanvisning till COM.BAC.

delete2.bas02-May-1986 00:002380basic program
Tar bort BASIC rader i ett program.

delren.bas02-May-1986 00:002146basic program
För att omnumrera program delvis.

demo1.com02-May-1986 00:0071 
Demo-fil till COM.BAC. Kör SUMMA.BAS.

demo2.com02-May-1986 00:0055 
Demo-fil till COM.BAC. Kör SUMMA.BAS.

demo3.com02-May-1986 00:0034 
Demo-fil till COM.BAC. Laddar LIB. Kan endast användast med
en hjälpare ex. SERVANT.
develop.bas02-May-1986 00:001419basic program
Visar grafiktecknen (Ctrl-Å) och antal bytes kvar (Ctrl-Ü).

filtoram.bas02-May-1986 00:00687basic program
Läser in en fil till RAM:. RAM.BAC måste köras först.

hj_lp16k.bas02-May-1986 03:006690basic program
 
hj_lp32k.bas02-May-1986 03:006682basic program
 
hjälp16k.bas02-May-1986 00:006690basic program
Hjälpare. Tillhörande fil: HJÄLPARE.REM.

hjälp32k.bas02-May-1986 00:006682basic program
Hjälpare. Tillhörande fil: HJÄLPARE.REM.

hlpa32.80t02-May-1986 00:002783 
Kompletteringar till HLPA32 ver. 2.8.

key.bac19-May-1986 00:003795compiled basic program
För omprog. av tangenter och exekv. av jobbfil. Nya
BASIC-komm. och en tangentbordsbuff. skapa. Tillh. filer:
key.txt09-May-1986 00:006913plain text
Bruksanvisning till KEY.BAC.

keyinit.bas09-May-1986 00:00593basic program
Programmerar om tangenter om KEY.BAC körs först.

l_k1.bas02-May-1986 03:00294basic program
 
l_k2.bas02-May-1986 03:0011814basic program
 
l_karen.16k02-May-1986 03:007843 
 
l_karen.24k02-May-1986 03:007843 
 
l_karen.32k02-May-1986 03:007843 
 
l_karen.rem02-May-1986 03:006873 
 
l_kinfo.txt02-May-1986 03:002636plain text
 
l_kmerge.bac02-May-1986 03:001771compiled basic program
 
look.bas03-May-1986 00:002919basic program
Visar minnesinnehåll decimalt och hexadecimalt.

lök1.bas02-May-1986 00:00294basic program
Höjer BOFA, gör CHAIN till LÖK2.UTL.(=LÖK2.BAS).

lök2.bas02-May-1986 00:0011814basic program
Komplettering av LÖKAREN.32K, till ver. 4.4. Tillhörande
filer: LÖK1.BAS, LÖKMERGE.BAC, LÖKINFO.TXT, (ASSTRANG.BAC).
lökaren.16k02-May-1986 00:007843 
Hjälpare. Avancerad bildskärmseditor och ca 15 nya
BASIC-kommandon. Tillhörande filer:
lökaren.24k02-May-1986 00:007843 
Hjälpare. Avancerad bildskärmseditor och ca 15 nya
BASIC-kommandon. Tillhörande filer:
lökaren.32k02-May-1986 00:007843 
Avancerad skärmeditor, och 15 nya BASICkommandon. Filer:
LÖKARE.REM, LÖKINFO.TXT, TIPS.TXT, LÖK1/2.BAS, LÖKMERGE.BAS
lökaren.rem02-May-1986 00:006873 
Bruksanvisning till LÖKAREN ver. 4.3.

lökinfo.txt02-May-1986 00:002636plain text
Bruksanvisning till LÖK1, LÖK2, LÖKMERGE. LÖKAREN ver. 4.4.

lökmerge.bac02-May-1986 00:001771compiled basic program
Tillhör program LÖK2.BAS.

memstat.bas02-May-1986 00:001962basic program
Visar några av systemvariablerna. Anropas med ;CALL(-128).

meny.bas27-May-1986 00:003295basic program
LIB program för val på diskett. Kan användas med
CHAINARE.BAC.
minikick.bac01-Oct-1986 00:003795compiled basic program
Ger Lib och Visa på diskett. Läser Lib från block 8 ej från
16.
minikick.inf01-Oct-1986 00:001828 
Bruksanvisning till MINIKICK.BAC.

mtask2.bas24-May-1986 00:003514basic program
Multitasking; kör flera program samtidigt. Programmet
laddas till adress 49152. Tillhörande filer: MTASK2.INF,
mtask2.exm24-May-1986 00:001259 
Programexempel till MTASK2.BAS i textfil.

mtask2.inf24-May-1986 00:002727 
Beskrivning till MTASK2.BAS.

nychange.bas02-May-1986 00:002311basic program
Byter variabel i ett BASIC-program.

qad.bas25-Dec-1988 00:005430basic program
Lagrar filer i primärminnet. Bra om du bara har
kassettminne. QADBAS.COD ananropas.
qadbas.kod25-Dec-1988 00:0011040 
Kond till QAD.BAS.

ram.bac02-May-1986 00:001771compiled basic program
Länkar in en enhet RAM: för RAM-disk. Tillhörande filer:
FILTORAM:BAS, RAM.TXT, RAMTOFIL.BAS.
ram.txt02-May-1986 00:003377plain text
Beskrivning av RAM.BAC.

ramtofil.bas02-May-1986 00:00785basic program
Läser en fil från enheten RAM:. RAM.BAC måste köras först.

resetfix.bas02-May-1986 00:001032basic program
Återhämtar ett program efter reset.

slav.bac02-May-1986 00:003795compiled basic program
Hjälpare. Med ca 15 nya BASIC-kommandon.

slav.txt02-May-1986 00:005699plain text
Bruksanvisning till SLAV.BAC och SLAV16.BAC.

slav16.bac02-May-1986 00:003795compiled basic program
Hjälpare. Med ca 15 nya BASIC-kommandon.

summa.bas02-May-1986 00:00213basic program
Räknar ut summan av två tal. Demo program för DEMO1.COM och
DEMO2.COM
superbs.bas11-Jan-1987 00:001092basic program
Ändrar funktionen på vänsterpil i Super Smartaid och
Smartaid Magnum.
tips.txt02-May-1986 00:005574plain text
Tips till LÖKAREN ver. 4.3 främst för
assemblerprogrammerare.
v_xlapgm.bas02-May-1986 03:002153basic program
 
vakna.bas22-May-1986 00:002359basic program
Alarmklocka för Super Smartaid.

vakna.txt03-May-1986 00:005739plain text
ASM-fil till VAKNA.BAS.

växlapgm.bas02-May-1986 00:002153basic program
Delar upp minnet så att man kan arbeta med/köra två program
samtidigt.

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]