[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/utility/progutv/
..16-Apr-2003 23:09Parent directory
 
abdata.rem03-May-1986 00:001510 
Har något samband med BDATA.BAS.

adata.bas03-May-1986 00:00762basic program
Se även BDATA.REM.

bdata.bas03-May-1986 00:005078basic program
Genererar datasatser i minnet. Vid omvandlas dessa till
DATA-satser. Om annat än 16 kB krävs justering.
extdel.bas19-Jun-1986 00:001967basic program
Borttagning av rader i Basic-program. Körs med MERGE.
ABC-bladet 1/82. ABC-CAS nr 2.
huvud.bas02-May-1986 00:002201basic program
Rubrikblock för ABC-klubbens program. Jämför REMHODE.BAS.
ABC-bladet 4/80. ABC-CAS nr 2
layout.bas03-May-1986 00:008216basic program
Design av skärmutskrifter.

listbart.bas02-May-1986 00:001002basic program
Plockar upp ONLY-spärrade program.

notonly.bas02-May-1986 00:00854basic program
Tar bort ONLY-spärren för CAS-fil. Finns på ABC-Kassett nr
7.
remerase.bas02-May-1986 00:001890basic program
Avlägsnar REM-satser i textfil (.BAS).

remhode.bas03-May-1986 00:002802basic program
Rubrikblock för ABC-klubbens program. Text på norska.
Liknar HUVUD.BAS.
runonly.bas02-May-1986 00:001186basic program
RUN ONLY-skydd för kassettfil.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]