[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/utility/systempr/
..16-Apr-2003 23:09Parent directory
 
csumtest.bas03-May-1986 00:00573basic program
Beräknar basicromets checksumma. Använder pokearean.

enhet.bas03-May-1986 00:00341basic program
Visar enhetslistan och adress till hopptabeller för alla
inlänkade enheter.
lib.bas03-May-1986 00:002947basic program
Länkar in enheten LIB: i enhetslistan. Fungerar tills man
gör reset eller något program gör anspråk på utrymmet.
memcheck.bas03-May-1986 00:001580basic program
Visar checksumma för basicrom och kontrollerar ramminnet.
Använder pokearean.
menym.bas04-Apr-1988 00:0011628basic program
Kopiering, radering, med alla filnamn visade i fönster. Av
David Andersson.
menym.inf03-May-1986 00:001932 
Information till MENYM.BAC.

menymvis.inf11-Aug-1987 00:00618 
Infofil t. MENYMVIS.- MR1/MR2, vilket är ett försök att imp
lementera funktionen "Visa filens innehåll" i MENYM.BAC
menymvis.mr111-Aug-1987 00:002928 
Se MENYMVIS.INF.

menymvis.mr211-Aug-1987 00:005734 
Se MENYMVIS.INF.

ramtest.bas03-May-1986 00:006232basic program
Testar ram-minnet i 80:n. Avslutas med Reset. "Skyddat" pro
gram. Skriver direkt i bildminnet. Editera ej rad 1 och 2.

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]