[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/asmkod/
..16-Apr-2003 22:50Parent directory
 
allequ.obj28-Sep-1986 00:003795 
Till RUN. Se RUN.INF. Objektmodul med labeldefintioner för
DOS:et.
asc2i.asm14-Nov-1986 00:001082assembler source code
Läser ett med ASCII-siffror skrivet decimalt tal på
adressen HL, vilket placeras i DE. Läsning pågår tills en
basic5.asm14-Nov-1986 00:007983assembler source code
Källkod till utökad BASIC.

basic6.asm14-Nov-1986 00:008464assembler source code
Källkod till BASIC6.BAS.

bintohex.asm23-Jun-1987 00:002468assembler source code
Källkod till BINTOHEX.

bitio.asm22-Dec-1987 00:003748assembler source code
Rutiner för bitvis in- och utmatning till fil. Av
Kristoffer Eriksson <5357>.
bkscroll.asm14-Nov-1986 00:002603assembler source code
Källkod till bakåtscroll av bildskärmen. Av Kristoffer
Eriksson <5357>.
capsonly.asm14-Nov-1986 00:003590assembler source code
En rutin som konverterar alla små bokstäver till stora från
tangentbordet. Av Kristoffer Eriksson <5357>.
cd.asm14-Nov-1986 00:0021598assembler source code
Skapar ny instruktion, CD och FILESTAT. CD för lättare byte
av UFD:n, FILESTAT för kompabilitet med LUXnet.
cdk.asm14-Nov-1986 00:0015632assembler source code
Länkar in en instruktion CD, med vilken man lätt kan byta
UFD. Samma som CD.ASM men utan FILESTAT. Av Kristoffer
clinepar.asm14-Nov-1986 00:001831assembler source code
Letar upp adresen till en parameter till programmet. Av
Kristoffer Eriksson <5357>.
confil0.asm14-Nov-1986 00:003864assembler source code
Källkod till CONFIL0.BAC.

conspack.asm22-Dec-1987 00:00957assembler source code
Rutiner för INPUT och PRINT till fil 0. Av Krisoffer
Eriksson <5357>.
defext.asm24-Dec-1987 00:006692assembler source code
Tre rutiner för filnamnshantering. Av Kristoffer Eriksson
<5357>.
demon40.asm14-Nov-1986 00:002648assembler source code
Rutin som lägger sig permanent i minnet och ställer med
jämna mellanrum om ABC806:ans bildskärm till dubbel
desqueze.asm23-Jun-1987 00:007210assembler source code
Källkod till DESQUEZE.BAS.

dotopt.asm22-Feb-1987 00:0024709assembler source code
Källkod till DOTOPT, dvs till funktioner som imiterar
SETOPT/CLRDOT. Av Kristoffer Eriksson <5357>.
dotscrl.asm10-Apr-1987 00:001370assembler source code
Flyttar blockgrafik en dot åt vänster. Av Kristoffer
Eriksson <5357>.
endinit.asm22-Feb-1987 00:003607assembler source code
Används tillsammans med ENDREL.ASM V1.6 och CLINEPAR.ASM
för att administrera programinlänking. Av Kristoffer
endrel.asm22-Feb-1987 00:004012assembler source code
Innehåller kontroll av filnamn utpekat av CHAINFILE och
CHAIN. Av Kristoffer Eriksson <5357>.
exempel.asm23-Jun-1987 00:001894assembler source code
Ett exempel i assembler på hur man kan skapa ett nytt
kommando.
fixpar.asm14-Nov-1986 00:002105assembler source code
Subrutin för att packa parametersträngen. Se RUN.INF.

gio.asm22-Dec-1987 00:002626assembler source code
Letar upp adressen till en icke officiell ruitn i
BASIC-prommen som klarar alla IO-operationer även på
grafdump.asm14-Nov-1986 00:002479assembler source code
Överför grafik från skärmen till skrivare.

hfm.asm22-Dec-1987 00:004401assembler source code
Huffmankodning av filer, spar utrymme på disken. Kodade fil
er kan ej köras. Jmf. ARC-filer i MS-DOS. Av <5357>.
hfmmain.asm22-Dec-1987 00:0020583assembler source code
Huvudrutin till HFM.ASM.

hfmtree.asm22-Dec-1987 00:0031463assembler source code
Inre rutiner till HFM.ASM, trädbyggnad, filkodning och
frekvensräkning. Av Krisoffer Eriksson <5357>.
hrinout.asm14-Nov-1986 00:001698assembler source code
Används av BASIC-programmen HRLOAD och HRSAVE för att
blocka in valfritt 4k block av HR-minnet å adress 49152.
hrlinex.asm14-Nov-1986 00:003844assembler source code
Linjegenerator för HR-grafik. Av Patric Ljung <5455>.

hrtillpr.asm14-Nov-1986 00:0018133assembler source code
HR-grafik till skrivare.

i2asc.asm14-Nov-1986 00:001440assembler source code
Skriver talet DE decimalt med ASCII-siffror på adressen HL.

idiv.asm24-Dec-1987 00:00903assembler source code
Heltalsdivision. Kopierad från BASIC-tolken.

inputdog.asm14-Nov-1986 00:004563assembler source code
Programmet länkar in en liten rutin som åstakommer reset av
datorn om ingen inmating görs i CONSI inom en viss tid från
kermcsum.asm24-Jul-1988 00:001404assembler source code
Assemberkällkod för att räkna ut checksumma i Monitorns
Kermit och i K/KMAIN. Av Kristoffer Eriksson <5357>.
kermpack.asm04-Apr-1988 00:0013616assembler source code
Källkoden till packningsrutinerna i monitorns Kermit och i
K/KMAIN. Av Kristoffer Eriksson <5357>.
keyminik.asm14-Nov-1986 00:007803assembler source code
Grundrutinerna i tangentbordsbufferten KEYMINI. Av
Kristoffer Eriksson <5357>.
multiufd.asm14-Nov-1986 00:001484assembler source code
Drivrutin för extra UFD-enheter. Av Kristoffer Eriksson
<5357>.
multuser.asm14-Nov-1986 00:0014331assembler source code
Initierar datorn för två användare där den andra användaren
använder datorn via V24:porten. OBS för Luxors 128 Kb-kort!
omrval.asm14-Nov-1986 00:0020990assembler source code
Kan markera en del av skärmen som kan skrivas ut på
skrivare.
openfile.asm22-Dec-1987 00:004738assembler source code
Ersätter OPNX i Basic-prommen. Skilln. är att den returnera
en felkod ist. för att hoppa till SOFTNOCO. Av K. Eriksson.
progkey.asm14-Nov-1986 00:003061assembler source code
Källkod till programmet PROGKEY.

rambas.asm14-Nov-1986 00:001642assembler source code
Kopplar in HR-minne över BASIC-tolken och kopierar över
ABC80 tolken till detta.
ramblk.asm14-Nov-1986 00:001529assembler source code
Rutiner som blockar in HR minne.

remote.asm14-Nov-1986 00:0013098assembler source code
Källkod till REMOTE.BAS.

remoterm.asm14-Nov-1986 00:008499assembler source code
Källkod till REMOTERM.BAS.

run.abs03-Oct-1986 00:001771 
Program för att köra Basic II-program från CMDINT.SYS.
Se RUN.INF för detaljer
run.inf03-Oct-1986 00:003597 
Infofil/manual till RUN.ABS-paketet. Obs att filen RUNFN.BA
hör till, den ligger under annat bibliotek. Använd FIND!
runbas.asm14-Nov-1986 00:008050assembler source code
Källkodsfil till RUN.ABS-paketet.

runbas.cmd03-Oct-1986 00:00355 
Länkström för ASMZ/ESTAB för att länka ihop RUN.ABS.

sincos.asm23-Jun-1987 00:002261assembler source code
En snabb och enkel källkodssnutt för att få sinus- och
cosinusvärden.
sincos.inf03-Jul-1987 00:00831 
Infofil til SINCOS.ASM.

tribasc.asm22-Dec-1987 00:004250assembler source code
Omvandlar trebytestal till text. Talet placeras
högerjusterat i utarean. Av Krisoffer Eriksson <5357>.
window.asm23-Jun-1988 00:007161assembler source code
Assemblerkällkod till WINDOW.BAC av Kristoffer Eriksson
<5357> 880416 ver 2.00.
wndinit.asm23-Jun-1988 00:007324assembler source code
Assemblerkällkod till WINDOW.BAC av Kristoffer Eriksson
<5357> 880416 ver 2.00.
wndinput.asm23-Jun-1988 00:004353assembler source code
Assemblerkällkod till WINDOW.BAC av Kristoffer Eriksson
<5357> 880416 ver 2.00.
wndmain.asm23-Jun-1988 00:0020083assembler source code
Assemblerkällkod till WINDOW.BAC av Kristoffer Eriksson
<5357> 880416 ver 2.00.
wndopen.asm23-Jun-1988 00:0012475assembler source code
Assemblerkällkod till WINDOW.BAC av Kristoffer Eriksson
<5357> 880416 ver 2.00.
wndsave.asm23-Jun-1988 00:007673assembler source code
Assemblerkällkod till WINDOW.BAC av Kristoffer Eriksson
<5357> 880416 ver 2.00.
wndscrl.asm23-Jun-1988 00:005414assembler source code
Assemblerkällkod till WINDOW.BAC av Kristoffer Eriksson
<5357> 880416 ver 2.00.
wndwrite.asm23-Jun-1988 00:0011357assembler source code
Assemblerkällkod till WINDOW.BAC av Kristoffer Eriksson
<5357> 880416 ver 2.00.
wordsplt.asm22-Dec-1987 00:002835assembler source code
Delar upp en sträng i enskilda ord. Mest lämpad för filnamn
i kommandorad. Av Krisoffer Eriksson <5357>.
x2memory.obj28-Sep-1986 00:003795 
Till RUN. Se RUN.INF. Objektmodul med labeldefintioner till
bl.a. BASIC:ens variabelarea.

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]