[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/berakn/
..16-Apr-2003 22:50Parent directory
 
binut.bas19-Sep-1984 00:001340basic program
Tillhör matematikpaket.

calc1.bas09-Oct-1985 00:001361basic program
Tillhör CALC - ett enkelt spreadsheet-paket.

calc2.txt09-Oct-1985 00:007748plain text
Inforamtion till CALC - ett enkelt spreadsheetpaket.

calc3.bas09-Oct-1985 00:0012639basic program
Tillhör CALC - ett enkelt spreadsheet-paket.

calcex1.ca309-Oct-1985 00:00736 
Tillhör CALC - ett enkelt spreadsheet-paket.

calcex2.ca309-Oct-1985 00:00659 
Tillhör CALC - ett enkelt spreadsheet-paket.

calcmeny.bas09-Oct-1985 00:005210basic program
Tillhör CALC - ett enkelt spreadsheet-paket.

calcom.dat09-Oct-1985 00:0014 
Tillhör CALC - ett enkelt spreadsheet-paket.

datumber.bas24-Jul-1985 00:001849basic program
Beräknar antal dagar mellan 2 valfria datum.

diddi.bas07-Jul-1990 00:002118basic program


eber.bas19-Sep-1984 00:0023719basic program
Tillhör beräkning av el-förbrukning i småhus.

egetprog.bas19-Sep-1984 00:00540basic program
Tillhör matematikpaket.

electon2.bas19-Sep-1984 00:006001basic program
Beräknar 'one electron integrals'.

enorm.bas19-Sep-1984 00:0023174basic program
Tillhör beräkning av el-förbrukning i småhus.

evalu.bas13-Jul-1988 00:0012248basic program
Evaluerar något?

flexfil.bas19-Sep-1984 00:001410basic program
Tillhör matematikpaket.

flunsan.bas18-Apr-1985 00:0016112basic program
Beräknar influenslinjer för balkar.

flunsinf.bas18-Apr-1985 00:006641basic program
Informationsprogram till FLUNSAN.BAS.

hexadr.bas19-Sep-1984 00:00547basic program
Tillhör matematikpaket.

integral.bas19-Sep-1984 00:00993basic program
Tillhör matematikpaket.

kalender.bas24-Jul-1985 00:002299basic program
Skriver almanacka för valfritt år på skrivare.

kalkyl.fn24-Jul-1985 00:003294 
Räkneprogram med de fyra räknesätten.

kasfil.bas19-Sep-1984 00:001096basic program
Tillhör matematikpaket.

l_n.bas24-Jul-1985 03:008421basic program
 
lotto80k.bas28-Oct-1985 00:001400basic program
Skriver ut valfritt antal lottorader.

lån.bas24-Jul-1985 00:008421basic program
Beräknar amortering av lån.

m_ne.bas02-Sep-1985 03:003930basic program
 
m_ne.inf02-Sep-1985 03:00339 
 
matte800.txt19-Sep-1984 00:003541plain text
Information till matematikpaket.

mattedat.ram19-Sep-1984 00:009665 
Tillhör matematikpaket.

måne.bas02-Sep-1985 00:003930basic program
Beräknar månens position.

måne.inf02-Sep-1985 00:00339 
Information till MÅNE.BAS.

nolls_k.bas19-Sep-1984 03:00639basic program
 
nollsök.bas19-Sep-1984 00:00639basic program
Tillhör matematikpaket.

nyprec.bas19-Sep-1984 00:002048basic program
Tillhör matematikpaket.

ohmslag.bas21-May-1991 00:002648basic program
Programmet beräknar ström,spänning,resistans,effekt
är inskickat av <7108> Martin Davidsson.
pengar.bas07-Jul-1990 00:00994basic program


pi.bas06-Feb-1993 00:00385basic program
Iterativ beräkning av pi

polynom.bas09-Jun-1987 00:003757basic program
Ber. 1 polynoms reella & komplexa nollställen. P:t evaluera
för reella & komplexa argument enl. Bairstows metod.
primtal.bas09-Jun-1987 00:002233basic program
Program som beräknar och skriver ut primtal, även på
printer.
prog1.bas19-Sep-1984 00:0013328basic program
Tillhör matematikpaket.

prog1.org19-Sep-1984 00:0012935 
Tillhör matematikpaket.

prog1.ram19-Sep-1984 00:002633 
Tillhör matematikpaket.

r__vn.bas19-Sep-1984 00:002633basic program
 
r_knare.bas19-Sep-1984 03:004482basic program
 
rekursiv.bas09-Jun-1987 00:001397basic program
Innehåller olika rekursivt beräknade matematikfunktioner.

räknare.bas19-Sep-1984 00:004482basic program
Tillhör matematikpaket.

räkneövn.bas24-Jul-1985 00:003163basic program
Räkneövningar för lågstadiet med de fyra räknesätten.

sekvutin.bas19-Sep-1984 00:002286basic program
Tillhör matematikpaket.

start.bas19-Sep-1984 00:001074basic program
Tillhör beräkning av el-förbrukning i småhus.

thl1av4.bas13-Jul-1988 00:002113basic program
Menymodul i program för betalpåminnelser och
räntefakturering.
thl2av4.bas13-Jul-1988 00:0016633basic program
Utskriftsmodul i program för betalpåminnelser.

thl3av4.bas13-Jul-1988 00:0014938basic program
Utskriftsmodul i program för räntefakturor.

thl4av4.bas13-Jul-1988 00:005064basic program
Instruktioner till program för betalpåminnelser och
räntefakturering.
thlread.me13-Jul-1988 00:00886 
Informationsfil till THL-filerna.

v_rd.bas19-Sep-1984 03:003000basic program
 
värd.bas19-Sep-1984 00:003000basic program
Tillhör matematikpaket.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]