[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/catnet/
..16-Apr-2003 22:50Parent directory
 
catstart.226-Jul-1986 00:00782 
Program för att ändra starttexten för CAT-NET 1.

catstart.bas26-Jul-1986 00:001548basic program
Program för att ändra starttexten för CAT-NET 1.

format.inf14-Jul-1988 00:00204 
Infofil till FORMAT.NÄT.

format.n_t14-Jul-1988 03:003137 
 
format.nät14-Jul-1988 00:003137 
Formateringsprogram till CAT-NET.

mrustat.bas26-Jul-1986 00:001574basic program
Visar status för extra minneskort i CAT-NET 1.

readstie.bas10-Apr-1987 00:001763basic program
ReadStie läser av systemfilen STIEFEL som finns i CAT-NET.
Inehåller själva nätprogrammet som ligger i CAT-NETs cpu.
readstie.inf10-Apr-1987 00:00486 
Infofil till READSTIE.BAS,


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]